Đề xuất phát sóng chương trình phát thanh tiếng S’Tiêng và Jeh-Triêng

Bình Minh

Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đề xuất phát sóng 2 thứ tiếng S’Tiêng và Jeh-Triêng để giúp đồng bào dân tộc tiếp nhận được thông tin đa dạng, đầy đủ, chính xác và mới nhất.

Khu vực Tây Nguyên hiện có khoảng 5,5 triệu người, trong đó có 13 dân tộc thiểu số chính với gần 2 triệu người. Các dân tộc thiểu số đang sinh sống xen kẽ nhau, có sự giao lưu về văn hóa với người Kinh và các dân tộc thiểu số khác từ miền Trung, miền Bắc đến sinh cơ lập nghiệp.

Trong quá trình chung sống, các cộng đồng dân cư thuộc nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau, nhưng cũng đang đứng trước nguy cơ lớn về sự mai một ngôn ngữ, nét văn hóa truyền thống đặc trwgn của mỗi dân tộc.

Hiện tại, ở khu vực Tây Nguyên, VOV đang thực hiện 6 thứ tiếng phát thanh của 6 dân tộc thiểu số lớn gồm: Ê Đê, Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng, K’ho, M’nông.

Tuy nhiên, vẫn còn một số dân tộc khác có số dân tương đối lớn mà một số đài phát thanh – truyền hình địa phương và Đài Truyền hình Việt Nam đã có chương trình phát sóng với ngôn ngữ của họ như Jeh-Triêng, S’Tiêng, Chu Ru, H’rê.

Người S'Tiêng có dân số gần tương đương người dân tộc M'nông nhưng vẫn chưa có chương trình phát thanh bằng tiếng S'Tiêng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trước thực tế đó, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của VOV đã có đề án trình lãnh đạo VOV xin phát sóng 2 thứ tiếng S’Tiêng và Jeh-Triêng, trong đó nêu rõ tính cấp thiết, nhu cầu cũng như phương án thực hiện việc phát sóng 2 thứ tiếng này.

Cụ thể, dân tộc S’Tiêng hiện có khoảng 100.000 người (gần tương đương với dân tộc M’nông), cư trú tập trung tại tỉnh Bình Phước, số còn lại phân bố ở các tỉnh: Lâm Đồng, Đăk Nông, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương. Còn dân tộc Jeh-Triêng có dân số gần 60.000 người, sinh sống và lao động chủ yếu dọc biên giới Campuchia – Việt Nam – Lào, từ tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam.

Giống như các dân tộc thiểu số sinh sống ở Tây Nguyên, cộng đồng dân tộc S’Tiêng và Jeh-Triêng cũng có các đặc trưng đời sống, kinh tế, văn hóa khá tương đồng. Ngôn ngữ của người S’Tiêng và Jeh-Triêng thuộc nhóm Môn – Kh’mer trong ngữ hệ Nam Á, cùng ngữ hệ với tiếng Ba Na, K’ho, Xê Đăng và M’nông, hiện đang được tổ chức sản xuất chương trình phát thanh ở Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên. Đây là một trong những thuận lợi lớn trong công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh tiếng dân tộc S’Tiêng và Jeh-Triêng của VOV.

Mặt khác, trong Quyết định số 1270 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành tháng 7/2011) về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020, một trong những nhiệm vụ chính là VOV tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự hiểu biết của xã hội về bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số; phối hợp với các đài phát thanh và truyền hình tại các địa phương xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số, ưu tiên sử dụng ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc, trong đó có tiếng S’Tiêng và Jeh-Triêng.

“Cùng với xu thế hội nhập, mở cửa giao lưu văn hóa thì điều không tránh khỏi là văn hóa của người S’Tiêng và người Jeh-Triêng đang ngày càng mai một, trong đó có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Vì vậy, việc xây dựng dự án phát sóng chương trình phát thanh tiếng S’Tiêng và Jeh-Triêng của VOV sẽ là một trong những công cụ góp phần bảo tồn và phát triển ngôn ngữ S’Tiêng và ngôn ngữ Jeh-Triêng trong cộng đồng”, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của nhấn mạnh.

Nếu dự án này được thực hiện thì sẽ sớm phát huy hiệu quả, tác dụng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số S’Tiêng và Jeh-Triêng tiếp nhận được thông tin đa dạng, đầy đủ, chính xác và mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet