Đề xuất xây dựng tập đoàn công nghiệp mạnh về quốc phòng an ninh

Trần Huệ - Lê Hiền

Hình thành một số tập đoàn công nghiệp mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đầu tư thành lập các Quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực khoa học công nghê... là những điểm đáng chú ý trong đề xuất của Ban Kinh tế Trung ương.
Ông Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Đại hội Đảng 12. Ảnh: TTXVN

Ông Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương trình bày về các vấn đề phát triển công nghiệp tại Đại hội XII sáng 23/1. 

Theo đó, Ban Kinh tế Trung ương đề xuất định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chính sách công nghiệp quốc gia phải phát huy tối đa các nguồn lực trong nước, đồng thời thu hút có hiệu quả các nguồn lực nước ngoài, khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ cao, chuyển nhanh sang kinh tế tri thức để tạo được bước nhảy vọt phát triển công nghiệp quốc gia, gắn sản xuất với thị trường, gắn thị trường công nghệ với thị trường sản xuất.

Để thực hiện quan điểm, mục tiêu nêu trên, Ban Kinh tế Trung ương đã nghiên cứu một số định hướng chính sách lớn về phát triển công nghiệp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2035.

Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế Trung ương đề xuất một số giải pháp chủ yếu, đáng chú ý:

Nâng cao năng lực tiếp cận, phát triển các yếu tố nguồn lực và thị trường, trong đó tập trung vào phát triển tiếp cận vốn và thị trường tài chính; 

Hình thành một số tập đoàn công nghiệp mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp.

Tăng cường kết nối khu vực và coi trọng các giải pháp phát triển bền vững theo Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc.

Phân loại các nhóm chính sách công nghiệp quốc gia để hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp và đồng bộ, nhất là nhóm chính sách cho các ngành công nghiệp nền tảng, nhóm chính sách cho các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, các ngành công nghiệp vật liệu, vật liệu mới, công nghiệp số và công nghiệp phần mềm.

Đầu tư phát triển khoa học công nghệ gắn với sản xuất kinh doanh, với nhu cầu của thị trường. 

Thành lập các Quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet