Đến hết quý III năm 2016, BIDV đảm bảo mức tăng trưởng ổn định

Phương Anh

Đối chiếu với mục tiêu năm 2016 Đại hội đồng cổ đông giao, với tốc độ tăng trưởng ổn định của các chỉ tiêu chính, BIDV sẽ hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra.

Đến hết quý III/2016, hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  BIDV đảm bảo ổn định, an toàn, các chỉ tiêu tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành ngân hàng, tạo cơ sở cho việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm, nền khách hàng mở rộng, uy tín thương hiệu khẳng định.

Theo đó, tổng tài sản của BIDV tăng trưởng khá, quy mô dẫn đầu khối NHTMCP với số dư đến 30/09/2016 đạt trên 956 nghìn tỷ, tăng trưởng 11,5%% so với đầu năm, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.  Tín dụng tăng trưởng tích cực, có hiệu quả, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho đất nước: Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đến hết 30/09/2016 đạt trên 912  nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu 1,72%. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước.

 BIDV đã  huy động được nguồn vốn đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu sử dụng vốn, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887 nghìn tỷ đồng.  Trong đó, huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm. Cơ cấu Huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư, số dư đạt trên 427 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn. Thị phần huy động vốn đạt 14,5%, tăng 2,2% so với năm trước.

Hoạt động bán lẻ tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong kết quả kinh doanh của ngân hàng như dư nợ tín dụng bán lẻ tăng trưởng 19% so với đầu năm, tỷ trọng đạt 24% tổng dư nợ. Huy động vốn bán lẻ gia tăng tốt từ đầu năm, tăng tính ổn định nền vốn, đến 30/09/2016 tăng 20% so với đầu năm, chiếm tỷ lệ 56,6% tổng huy động vốn. Nền khách hàng cá nhân ngày càng được mở rộng, đạt hơn 8,4 triệu khách hàng.

So với cùng kỳ năm ngoái Hiệu quả kinh doanh được cải thiện: Thu dịch vụ ròng đạt 2.685 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu dịch vụ ngày càng ít phụ thuộc vào hoạt động tín dụng, thay vào đó tập trung gia tăng vào các dòng dịch vụ có hàm lượng công nghệ (thanh toán, thẻ, ngân hàng điện tử) với mức tăng trưởng 20-30% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm, trích lập DPRR đủ theo quy định. Các tỷ lệ an toàn hoạt động đáp ứng theo quy định. Hoạt động kinh doanh khối Công ty ổn định, tổng lợi nhuận trước thuế của khối công ty đạt 212 tỷ đồng, bám sát lộ trình thực hiện và mục tiêu năm đề ra.

Đối chiếu với mục tiêu năm 2016 Đại hội đồng cổ đông giao, với tốc độ tăng trưởng ổn định của các chỉ tiêu chính, BIDV sẽ hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra. Cộng đồng đầu tư hiện cũng đang chú ý tới giao dịch của cổ phiếu BID khi trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây BID tăng từ mức thấp nhất 15.800 đồng/ccổ phiếu (19/9/2016) lên cao nhất 17.700đồng/cổ phiếu (19/10/2016) (tăng 12%), thanh khoản ổn định, có phiên cao nhất đạt 5,9 triệu cổ phiếu (19/10/2016). Điều này chứng tỏ sự tin tưởng của nhà đầu tư đối với triển vọng kinh doanh ổn định của BIDV.

Công tác phát triển mạng lưới của BIDV thực hiện theo lộ trình đề ra với việc hoàn thành sắp xếp mạng lưới tiếp nhận từ MHB để nâng cao hiệu quả hoạt động, khai trương các chi nhánh mới theo đúng tiến độ, nâng tổng số điểm mạng lưới trong nước lên 190 CN, 815 PGD; mạng lưới phân phối hiện đại gồm 1.823 ATM và 31.390 POS (tăng gần 8.000 POS so với đầu năm)

 Ngày 21/10/2016, Hội đồng quản trị BIDV đã có thông báo số 2884/TB-BIDV về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015. Theo đó tỷ lệ chi trả 8,5% cổ phiếu bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu là 04/11/2016 và ngày thực hiện chi trả là 21/11/2016.

 

Các giải thưởng uy tín BIDV đạt được trong năm 2016

- Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất năm 2015 theo xếp hạng VNR (Ngân hàng nộp thuế lớn nhất Việt Nam)

- TOP Global 2000 Công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn

- Tạp chí Asiamoney trao tặng 11 giải thưởng dành cho dòng sản phẩm có thu nhập cố định

- Tạp chí The Asian Banker trao tặng giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2016”

- Tạp chí Retail Banker International trao tặng giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ châu Á có hoạt động Mạng xã hội được đánh giá cao”

- Thời báo kinh tế Việt Nam trao tặng danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam.

 

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet