Đến năm 2016 tất cả các tỉnh, thành phố phải thực hiện bệnh viện vệ tinh

N. Huyền

Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nhân rộng mô hình bệnh viện vệ tinh ra tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đến năm 2016 phải thực hiện bệnh viện vệ tinh.

Bệnh viện vệ tinh sẽ giảm tải bệnh viện tuyến trên

Ngày 24/7, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh – giảm quá tải bệnh viện khu vực các tỉnh, thành phố phía bắc. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, chủ trì Hội nghị.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020,  Bộ Y tế đã xây dựng và phê duyệt Đề án bệnh viện vệ tinh (BVVT) giai đoạn 2013-2020. Mục tiêu cuả Đề án là: “Nâng cao năng lực y tế tuyến dưới về khám bệnh, chữa bệnh thông qua hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị y tế, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao được thuận lợi và góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến  trên”.

Đến nay, đã thiết lập được mạng lưới bệnh viện hạt nhân- vệ tinh gồm 14 bệnh viện hạt nhân là bệnh viện trung ương và tuyến cuối của Tp Hồ Chí Minh có đủ năng lực, được giao nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật cho 46 bệnh viện vệ tinh thuộc 38 tỉnh, thành phố (là bệnh viện tuyến tỉnh tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện hạt nhân thuộc 5 chuyên khoa: tim mạch, ngoại chấn thương, ung bướu, sản, nhi).

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định sau hơn hai năm thực hiện Đề án (2013 – 2015) được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ và sự ủng hộ nhiệt tình của UBND các tỉnh, thành phố cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các bệnh viện hạt nhân và vệ tinh, bước đầu đã thu được một số kết quả đáng khích lệ: Chuyên ngành ung bướu đã tiến hành chuyển giao 58 lượt kỹ thuật cho tuyến dưới; Chuyên ngành tim mạch đã chuyển giao 27 kỹ thuật; Chuyên ngành ngoại chấn thương đã hoàn thành 105 lượt chuyển giao kỹ thuật; Chuyên ngành nhi đã hoàn thành 34 lượt chuyển giao kỹ thuật; Chuyên ngành sản đã hoàn thành 28 lượt chuyển giao kỹ thuật.

Một số bệnh viện vệ tinh đã làm chủ được các kỹ thuật y tế cao do bệnh viện hạt nhân chuyển giao, thiết thực giúp người bệnh, nhất là người bệnh nghèo được tiếp cận và được sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại các cơ sở y tế tuyến dưới, điển hình là bệnh viện đa khoa tỉnh của các tỉnh Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Quảng Nam… Gần 38% các bệnh viện này có tỷ lệ chuyển tuyến giảm rõ rệt.

Với việc tiếp nhận các kỹ thuật chuyển giao từ bệnh viện hạt nhân, tỷ lệ chuyển tuyến của các bệnh viện vệ tinh đã giảm rõ rệt, 37,5% số bệnh viện vệ tinh đã có tỷ lệ chuyển tuyến giảm rõ, ví dụ như Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận tỷ lệ chuyển tuyến chấn thương sọ não năm 2013 là 104 ca, năm 2014 còn 12 ca, giảm chuyển tuyến 88,46% ; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú thọ sau khi được tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật ung bướu, số lượt người bệnh được xạ trị và phẫu thuật ung bướu tại bệnh viện tăng cao năm 2013 là 2876 ca, năm 2014 là 5535 ca…

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho biết thêm, Thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế nhân rộng mô hình bệnh viện vệ tinh ra tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đến năm 2016 tất cả các tỉnh, thành phố phải thực hiện bệnh viện vệ tinh.

Trong thời gian tới Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giảm quá tải bệnh viện; Đẩy mạnh việc thực hiện bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật; Mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh đến tất cả các tỉnh, thành phố; Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của bệnh viện hạt nhân, bố trí đủ chuyên gia, cán bộ y tế có đủ năng lực để thực hiện tốt việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống y tế từ xa (telemedicine) trong việc hội chẩn, hội thảo, đào tạo, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện hạt nhân đến bệnh viện vệ tinh; Rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh các hình thức khám bệnh, chữa bệnh, nhất là việc khuyến khích phát triển hệ thống y tế tư nhân.

Bộ Y tế cũng tiếp tục các BV thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo BV trực thuộc thực hiện luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 14/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời nhân rộng mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trong phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt quan tâm đề xuất đầu tư phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh trên toàn quốc, đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng bệnh viện để tăng thêm giường bệnh cho các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến cuối và các bệnh viện chuyên khoa vừa để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh vừa là nơi đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo, ngay sau Hội nghị này giám đốc Sở Y tế phải đề xuất bệnh viện vệ tinh của địa phương về chuyên khoa vệ tinh, về danh sách bệnh viện hạt nhân được hợp tác. Các bệnh viện hạt nhân và các bệnh viện vệ tinh phải thống nhất kế hoạch đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện đầu tư phát triển bệnh viện phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế địa phương nhằm đạt mục tiêu giảm quá tải bệnh viện; Bố trí đủ kinh phí đối ứng, nhân lực để bệnh viện vệ tinh có đủ điều kiện tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện hạt nhân, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến dưới, cung cấp dịch y tế có chất lượng, kỹ thuật cao cho người dân ngay tại các bệnh viện địa phương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet