Đến năm 2020, 100% các trường đại học phải tự chủ

Bạch Dương

Chính phủ đang đề nghị soạn Nghị định về cơ chế của các trường Đại học – Cao đẳng sao cho đến năm 2020, 100% các trường ĐH, CĐ đều hoạt động tự chủ.

Theo đó việc biên soạn Nghị định này đã đạt đến giai đoạn hoàn thành và trình lên Chính phủ, các trường Đại học sẽ phải tự chủ bắt đầu từ năm 2018.

Theo Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam, việc tự chủ Đại học – Cao đẳng không có nghĩa là các trường sẽ không được cấp ngân sách mà nhằm mục đích sử dụng ngân sách đầu tư có hiệu quả. Và theo đó tất cả những vướng bận, can thiệp hành chính không cần thiết vào môi trường giáo dục nhất định phải được dỡ bỏ.

Chính phủ sẽ cho các trường Đại học – Cao đẳng tự chủ về chuyên môn và về tài chính, các trường được tự chủ về nguồn thu và chi. Nguồn thu của các trường Đại học – Cao đẳng có một phần được cấp từ ngân sách Nhà nước, chứ không phải là cấp phát cào bằng như trước mà sẽ thực hiện theo hướng nơi nào cần giao nhiệm vụ thì kèm theo kinh phí để thực hiện. Còn có những cái nào mà xã hội, doanh nghiệp cần thì đặt hàng thông qua các chương trình hỗ trợ cho sinh viên.

Nguồn thu của các trường sẽ thu theo nhiều nguồn như: huy động doanh nghiệp, xã hội và có nguồn thu từ học phí của sinh viên. Tuy nhiên, khi các trường Đại học – Cao đẳng điều chỉnh học phí thì phải có cơ chế đồng bộ để đảm bảo cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ một phần học phí hay học bổng toàn phần.

Tự chủ đại học với mục đích cao nhất là các trường sẽ tự thu chi và đào tạo có nghĩa là sẽ không lệ thuộc vào ngân sách nhà nước. Các trường sẽ tự tuyển sinh theo quy định để đảm bảo chất lượng.

Việc tự chủ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người học, nhất là chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, vì nếu đào tạo mà tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm thấp sẽ gắn với chất lượng và sự tồn tại của trường đó.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet