ĐH Tôn Đức Thắng: Là trường tự chủ, có quyền bổ nhiệm chức vụ GS, PGS?

Bạch Dương

Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết, việc trường tự công nhận và bổ nhiệm các chức vụ giáo sư, phó giáo sư hoàn toàn nằm trong quyền tự chủ của nhà trường.

Trao đổi với phóng viên Infonet, đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết, ĐH Tôn Đức Thắng là trường tự chủ, được quyền tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm nhân sự là cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, viên chức trong và ngoài độ tuổi lao động…: “Chức danh cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học này đối với trường quan niệm đó là các chức vụ giáo sư, phó giáo sư. Đó là một chức danh chuyên môn của nhà trường chứ không phải là học hàm như giáo sư, phó giáo sư của Nhà nước. Sau khi được bổ nhiệm một thời gian, nếu người được bổ nhiệm không còn đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ sẽ bị miễn nhiệm”.

Theo nhà trường, việc phong giáo sư, phó giáo sư chỉ là chức vụ chuyên môn xuất phát từ yêu cầu công việc, nhiệm vụ của trường nhằm phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng, cụ thể chứ không phải theo nghĩa bổ nhiệm học hàm của Hội đồng chức danh Nhà nước.

Hội đồng chuyên môn của nhà trường đã xây dựng tiêu chí riêng, đảm bảo nghiêm túc và thậm chí có phần khắt khe và không thấp hơn hơn so với tiêu chuẩn của Hội đồng chức danh Nhà nước khi xem xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS của trường. Một trong những yêu cầu đầu tiên đối với đối tượng bổ nhiệm GS, PGS là chuyên gia, nhà khoa học có học vị tiến sĩ trở lên, phải có hợp đồng làm việc với trường từ 1 năm trở lên.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng khoa Luật ĐH Tôn Đức Thắng cho biết, vì đối tượng này không phải là công chức, thực hiện nhiệm vụ và hưởng mọi chế độ đãi ngộ, thu nhập do nhà trường trả bằng nguồn thu của trường, không phải từ ngân sách Nhà nước, do vậy, việc bổ nhiệm, giao nhiệm vụ, cung cấp điều kiện làm việc tương ứng và trả thu nhập có giá trị nội bộ nhà trường; là quyền của nhà trường, còn các nơi khác có công nhận để sử dụng và trả lương như trường hay không là tùy vào nhu cầu và sự đồng ý hay không của họ.

TS Lê Văn Út, Trưởng phòng Quản lý phát triển khoa học và công nghệ nhà trường khẳng định, trường đã tham khảo hoạt động của các trường ĐH ở những nước tiên tiến và thấy rằng, ở các nước khác, chức danh GS, PGS thường gắn liền với một trường ĐH nào đó và việc các trường ĐH bổ nhiệm GS, PGS là rất bình thường. 

Trước khi đưa ra quyết định này, trường cũng đã xem xét, tìm hiểu xem các ĐH ở những nước tiên tiến đưa ra tiêu chí như thế nào để tham khảo. Theo nhà trường, việc trường tự công nhận và bổ nhiệm các chức danh này nằm trong các quy định khi trường được giao cơ chế là trường tự chủ nên không cần phải xin ý kiến của Bộ GDĐT.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, học hàm GS, PGS được Hội đồng chức danh Nhà nước phong tặng là tồn tại suốt đời, còn chức vụ GS, PGS do ĐH Tôn Đức Thắng bổ nhiệm chỉ tồn tại trong thời gian người đó làm việc tại trường. Chức vụ GS, PGS gắn liền với công việc khoa học, chuyên môn cụ thể. Hoàn toàn không thể so sánh, đặt ngang hàng chức danh GS, PGS của ĐH Tôn Đức Thắng với học hàm GS, PGS được Hội đồng chức danh Nhà nước phong tặng.

Lý giải vì sao phải lấy tên là GS, PGS, đại diện trường cho biết, các chức danh khác như trưởng khoa, trưởng bộ môn không phải là chức danh khoa học mà đó chỉ là các chức danh quản lý, còn GS, PGS là chức danh nghiên cứu khoa học.

Trước câu hỏi nhà trường quản lý như thế nào đối với những GS, PGS được bổ nhiệm nếu có trường hợp mập mờ đánh lận giữa chức danh này với học hàm do Hội đồng chức danh Nhà nước phong tặng, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, tất cả những người được bổ nhiệm GS, PGS đều phải có những ràng buộc với trường, chỉ công nhận chức vụ GS, PGS khi đang làm việc tại ĐH Tôn Đức Thắng. Khi không còn làm việc tại trường hoặc không đủ điều kiện, các chức vụ này sẽ bị miễn nhiệm. Tên gọi GS, PGS có thể giống nhau nhưng về bản chất hoàn toàn khác nhau và nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm này. Đến thời điểm này, mới chỉ có 1 chức vụ giáo sư được ĐH Tôn Đức Thắng bổ nhiệm.

Nhà trường cho biết, trường đã báo cáo Bộ GDĐT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc bổ nhiệm này. Theo nhà trường, hiện nay, chưa có một quy định nào không cho bất kỳ một cơ sở nào khác ngoài Hội đồng chức danh Nhà nước không được phép bổ nhiệm các chức vụ GS, PGS. Trường chưa nhận được văn bản chính thức nào của Bộ GDĐT yêu cầu trả lời về vấn đề này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet