ĐHCĐ Vietcombank: Trả cổ tức 10%, mở 3 công ty con

Trường Giang

Thù lao các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Ngân hàng Vietcombank năm 2015 là 18,66 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ năm 2016 lên 40.000 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu thưởng và riêng lẻ.

Sáng 15/4 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và mục tiêu kinh doanh năm 2016.

Theo tờ trình cổ đông bản cuối cùng được Vietcombank gửi tới các cổ đông tham dự ĐHCĐ, kết quả kinh doanh của ngân hàng khá khả quan trong năm 2015. 

Ngân hàng sẽ chia cổ tức 10% bằng tiền mặt cho cổ đông. Đến cuối năm 2015, nợ xấu của Vietcombank chỉ còn 1,84%. 

"Tổng kết" lại năm 2015, tổng tài sản của Vietcombank đạt 674.395 tỷ đồng, tăng 16,9% so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi của khách hàng đạt 499.764 tỷ đồng, tăng 18,3%. Tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2015 đạt 6.828 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm trước.  

Tiền thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Vietcombank năm 2015 là 18,66 tỷ đồng

Khoản thù lao các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của ngân hàng năm 2015 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế (đã được các cổ đông thông qua tại ĐHCĐ năm 2015), tương đương 18,66 tỷ đồng.

Hiện, tổng số tiền đã chi cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát gần 8,95 tỷ đồng, nghĩa là còn gần 10 tỷ đồng thù lao năm 2015 sẽ được chia tiếp cho lãnh đạo cấp cao của Vietcombank. Như vậy, bình quân mỗi thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Vietcombank nhận thù lao gần 1,7 tỷ đồng trong năm 2015.

Theo tờ trình tại ĐHCĐ, lãnh đạo Vietcombank cũng đề nghị cổ đông thông qua phương án thù lao 0,35% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết, mục tiêu của ngân hàng này năm 2016 là tăng vốn điều lệ lên gần 40.000 tỷ đồng; tổng tài sản tăng lên 765.438 tỷ đồng (tăng 13,5%); tín dụng tăng 17%; huy động vốn tăng 15%... Nhà băng này cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả thực hiện năm 2015.

Để tăng vốn ngân hàng sẽ thực hiện qua phương án phát hành hơn 932,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu – tập đoàn Mizuho với tỷ lệ khoảng 35% và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, khoảng 359,7 triệu cổ phiếu (tương đương 10% vốn điều lệ Vietcombank) cho tối đa 10 nhà đầu tư nước ngoài. Giá bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ theo giá thỏa thuận giữa Vietcombank và nhà đầu tư. Số cổ phiếu này cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng lại trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán.

Theo dự kiến, sau khi hoàn tất 100% kế hoạch tăng vốn trong năm nay, tỷ lệ vốn Nhà nước tại Vietcombank giảm xuống còn 70,10%; tỷ lệ vốn của cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Bank cũng giảm xuống còn 13,64% (từ mức 15%)…

Nói về mục tiêu của việc tăng vốn điều lệ, Chủ tịch Vietcombank giải thích, là để ngân hàng này thực hiện mục tiêu chiến lược xây dựng Vietcombank thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam và một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, để nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh doanh, quản trị rủi ro. 

Vietcombank cũng sẽ triển khai thành lập 3 công ty con là: Công ty tín dụng tiêu dùng, Công ty kiều hối, nghiên cứu thành lập Công ty AMC. Đồng thời, xúc tiến mở chi nhánh và Văn phòng đại diện tại nước ngoài. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet