Di chúc Bác Hồ: Phát huy vai trò xung kích của thanh niên

NP

45 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, đây là cơ hội để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nhìn lại những thành tựu và hạn chế trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay…

Phát huy vai trò của thanh niên

Phân tích vai trò của thanh niên trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, ông Vũ Ngọc Hoàng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích: Muốn đưa nước ta trở thành một nước CNH-HĐH theo hướng hiện đại, sánh ngang với các cường quốc năm châu, trước hết phải chăm lo, xây dựng Đảng đủ sức mạnh dẫn dắt dân tộc tiến về phía trước. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương mẫu mực: phải có đức, có tài; vừa hồng, vừa chuyên; vừa hiền, vừa minh. Đảng phải chỉnh đốn, quét sạch chủ nghĩa cá nhân... Phải kêu gọi được thanh niên ưu tú tham gia các tổ chức Đảng, thanh niên phải là những đầu tàu xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Đồng quan điểm, TS. Trần Thị Minh Tuyết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phân tích: Thanh niên là trụ cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Bác Hồ dạy, đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Ðảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. "Và Người chỉ rõ, thanh niên bao giờ cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kế thừa và phát triển những thành tựu của người đi trước. Nếu Đảng không lôi kéo được thanh niên tham gia gánh vác công việc của đất nước, không lôi kéo được quần chúng nhân dân hướng về mục tiêu chung thì mọi việc của Đảng sẽ rất khó thành công", TS. Trần Thị Minh Tuyết nhấn mạnh.

Hướng về Đại hội XII của Đảng

Nhìn lại 11 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, trong mỗi thời kỳ cách mạng Đảng ta đã vận dụng linh hoạt đường lối lãnh đạo phù hợp cho từng thời kỳ và đã giành được những thành tựu hết sức to lớn. Bước sang 2015, nhân dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta sẽ kỉ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, là năm chúng ta tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII. Đọc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, áp dụng những lời căn dặn của Người trong bối cảnh tình hình thực tế của đất nước, chúng ta càng thấm thía những lời dạy của Người.

Bác Hồ dạy, đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Ðảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH.

Năm 2015, Việt Nam cũng tham gia thành lập Cộng đồng ASEAN. Nhìn lại 20 năm Việt Nam hội nhập khu vực, mặc dù có những thành tựu bước đầu, thu nhập bình quân đầu người đã ở ngưỡng trung bình của thế giới. Nhưng xét trên nhiều tiêu chí, Việt Nam vẫn còn là nước nghèo và con đường xây dựng CNXH ở nước ta vẫn còn dài và rất nhiều chông gai phía trước. Trong cuộc họp thường kỳ Chính phủ cuối năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trăn trở: "Các đồng chí xem, để đất nước thấp kém hơn Philipines, Thái Lan, Malaysia..., 6 nước ASEAN, cứ lúc nào mình cũng thấp kém sao được. Chúng ta hoàn toàn có thể theo kịp họ. Không có lí do gì chúng ta không cải thiện được để bằng họ". Tin tưởng con đường của Đảng và Bác Hồ lựa chọn là đúng đắn, sáng suốt, tại Đại hội XII của Đảng sắp tới nhân dân kỳ vọng Đảng thực sự chuyển mình để đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh cùng khu vực và các nước trên thế giới như Di chúc Bác Hồ từng mong đợi!

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet