Chú hươu cao cổ trong hình đang quay sang phải. Bạn chỉ được di chuyển 1 que diêm duy nhất, hãy giúp chú quay sang trái nhé!

Chú hươu cao cổ trong hình đang quay sang phải. Bạn chỉ được di chuyển 1 que diêm duy nhất, hãy giúp chú quay sang trái nhé!

Gợi ý: Chỉ di chuyển một que diêm thôi - chú hươu cao cổ đã quay sang hướng khác rồi kìa.