Di Linh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào 2018, kết nối thông suốt thông tin liên lạc

Bạch Dương

Mặc dù gặp không ít khó khăn khi triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Di Linh (Lâm Đồng) vẫn đang nỗ lực để phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2018.

Qua đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới ở 18 xã trong huyện cho thấy, nhiều nơi có xuất phát điểm rất thấp, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, cơ sở hạ tầng hầu như chưa có gì, thu nhập bình quân đầu người còn ở mức khiêm tốn, tỷ lệ hộ nghèo cao…

Thêm nữa, ở nhiều địa phương, năng lực cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn mới. Trong khi đó công tác tuyên truyền, vận động một số thôn thực hiện chưa sâu rộng, chưa thường xuyên, kịp thời, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, thiếu sự thuyết phục.

Tuy nhiên, sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân Di Linh đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã nghèo, thôn nghèo và cận nghèo đã giảm từ hơn 25% xuống còn 3,27% (tương ứng với 1.275 hộ).

Hiện nay, toàn huyện có nhựa hóa, bê tông hóa 125km đường trục xã, liên xã; cứng hóa gần 290km đường trục thôn, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng; các xã, thị trấn đã kiên cố hóa, xây dựng mới và nâng cấp nhiều công trình đập dâng với 4.000 ao, hồ nhỏ, 1.000 giếng khoan… sử dụng cho tưới tiêu cây trồng; lắp đặt 20km đường dây điện và hệ thống chiếu sáng ở trung tâm các xã, sửa chữa gần 15 hệ thống cung cấp nước sạch.

Bên cạnh đó, còn nâng cấp và xây dựng mới gần 40 trường trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo; 10 trạm y tế xã; gần 25 nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở xã, thôn… Tại nhiều địa phương, các hạng mục điện - đường - trường - trạm - thông tin liên lạc được xây dựng, kết nối thông suốt, diện mạo nông thôn mới tại một số xã ngày càng thêm khởi sắc.

Nhìn chung, các tiêu chí nông thôn mới ở các xã trên địa bàn huyện tăng lên đáng kể. Ngoài Tân Châu - xã về đích nông thôn mới, Di Linh hiện có 4 xã đạt 16 - 18 tiêu chí gồm Gung Ré, Hòa Bắc, Gia Hiệp, Tân Thượng. Nhóm các xã còn lại của huyện đạt bình quân 14 tiêu chí/xã. Từ nay đến năm 2018, Di Linh phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn Huyện nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet