Một người lang thang với đầu tóc bện dài tới mắt cá chân và to như một sợi dây buộc tàu trở nên nổi tiếng trên đường phố ở làng Greenwich, New York, Mỹ.


Nhiều người cho rằng, người đàn ông vô gia cư này có tên là Delfine Vizearra, không cắt tóc kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Thị trưởng Michael Bloomberg, vào năm 2002.

Theo CAĐN online