Điểm chuẩn đại học Nông lâm, đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2016

Bạch Dương

Điểm chuẩn năm 2016 của các trường ĐH Nông lâm, ĐH Kiến trúc TP.HCM cũng giảm so với năm trước tại một số ngành.

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM điểm chuẩn của một số ngành giảm từ 0,5 - 1 điểm và nhiều ngành bằng năm ngoái. Bên cạnh đó các ngành có điểm chuẩn thấp năm ngoái đã tăng lên 18 điểm do điểm sàn xét tuyển tăng.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào ba cơ sở đào tạo của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố cũng giảm. Điểm chuẩn các ngành (đối với thí sinh không có điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) cụ thể: tại cơ sở TP.HCM điểm chuẩn từ 17 - 20,75 điểm trong khi điểm chuẩn ngành thấp nhất của cơ sở này năm ngoái là 17,75 điểm. Điểm chuẩn tại cơ sở Cần Thơ 15,25 - 16,5 điểm; tại cơ sở Đà Lạt 15 điểm, đều giảm so với năm ngoái.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet