Đại học Sân khấu Điện ảnh vừa công bố điểm chuẩn năm 2016.

Theo đó, ngành cao nhất lấy nhạc công kịch hát dân tộc lấy điểm cao nhất là ngành công nghệ dựng phim lấy 10,5 điểm.

Hoàng Thanh