Điểm chuẩn ĐH Tài chính Marketing, ĐH Văn hóa, Tài nguyên môi trường TP.HCM

Bạch Dương

Đại học Văn hóa TP HCM công bố điểm chuẩn ngành cao nhất là Việt Nam học với 19,25; một số ngành điểm chỉ bằng sàn (15). Bậc cao đẳng điểm chuẩn các ngành 12 (trừ Việt Nam học 14).

Điểm chuẩn chi tiết cho các ngành như sau:

ĐH Tài chính Marketing công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển 1 đối với ngành Ngôn ngữ Anh:

Điều kiện trúng tuyển: tổng điểm của 3 môn thi thuộc tổ hợp D01 (trong đó điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2) thỏa một trong hai điều kiện sau: Đạt trên 29,5 điểm; Đạt 29,5 điểm và điểm môn thi tiếng Anh (sau khi nhận hệ số 2) đạt tối thiểu 14 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển trên đã nhân hệ số 2 điểm môn thi tiếng Anh, đã cộng điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.

Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, đã cộng điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.

Điểm chuẩn các ngành ngoài Ngôn ngữ Anh:

Lưu ý: Thí sinh có tổng điểm cao hơn Điểm trúng tuyển thì không xét đến các tiêu chí phụ. Nếu thí sinh có tổng điểm bằng Điểm trúng tuyển thì sẽ xét đến các tiêu chí phụ. Các mức điểm ghi ở trên là mức điểm tối thiểu để xét trúng tuyển.

Qui ước môn thi xét tiêu chí phụ:

Tổ hợp A00: Tiêu chí phụ 1: Toán; Tiêu chí phụ 2: Vật lý

Tổ hợp A01: Tiêu chí phụ 1: Toán; Tiêu chí phụ 2: Tiếng Anh

Tổ hợp D01: Tiêu chí phụ 1: Toán; Tiêu chí phụ 2: Tiếng Anh

Tổ hợp C01: Tiêu chí phụ 1: Toán; Tiêu chí phụ 2: Ngữ văn

ĐH Tài nguyên Môi trường TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 như sau:


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet