Điểm chuẩn vào Học viện Báo chí & Tuyên truyền năm 2016

Hoàng Thanh

Học viện Báo chí & Tuyên truyền vừa công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2016 với 23 ngành đào tạo, ngành cao nhất là quan hệ công chúng lấy 30,5 điểm, ngành thấp nhất là chủ nghĩa xã hội khoa học lấy 17,5 điểm.

Giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 như sau:

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

- Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet