Điểm chuẩn vào trung cấp công an nhân dân cao nhất là 29

Ngày 1-10, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã phê duyệt điểm xét tuyển vào các trường trung cấp công an năm 2015.

Dưới đây là điểm chuẩn các trường:  

Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân I

 

 

 

Khối

Nam

Nữ

A

26,5

29

A1

25

28

C

23

28

D1

23

26,5

 

Trường trung cấp An ninh nhân dânI

Khối

Nam

Nữ

A

26,75

29,0

A1

25,0

27,0

C

24,5

29,0

D1

23,25

28,25

 

Trung cấp Giao thông thủy phía Bắc

 

 

 

Khối

Nam

Nữ

A

26,25

27,75

A1

26,25

25,25

C

22,75

28,5

D1

24,75

26,75

 

Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI phía Bắc

Khối

Nam

Nữ

A

27,25

27,5

A1

24,75

0

C

22,5

28,0

D1

22,5

25,75

 

Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân II

Khối

Nam

Nữ

A

24,75

25,5

A1

23,75

26,25

C

23,75

26,75

D1

22,75

24,25

 

Trung cấp An ninh nhân dân II

Khối

Nam

Nữ

A

24,25

26,5

A1

23

27,0

C

22,25

26,75

D1

20,75

26,0

 

Trung cấp Cảnh sát nhân dân III

 

 

 

Khối

Nam

Nữ

A

24,5

26

A1

24,25

26,5

C

24,25

27,25

D1

22,5

26,25

 

Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI phía Nam

Khối

Nam

Nữ

A

24,75

26,25

A1

24,0

27,25

C

23,5

27,25

D1

22,25

26,25

CS5

Khối

Nam

Nữ

A

25

26,5

A1

24,5

27,5

C

23,75

27,5

D1

22,5

26,5

 

Trung cấp Giao thông thủy Hồ Chí Minh - ĐBSCL

 

 

 

Khối

Nam

Nữ

A

24,75

24,75

A1

23,5

25,0

C

24,25

27,25

D1

21,5

23,75

 

Giao thông thủy Tây Nguyên-Nam Trung Bộ-Đông Nam Bộ

 

 

 

Khối

Nam

Nữ

A

26

26,25

A1

26,25

27,0

C

24,25

27,0

D1

22,5

25,0

 

Hệ trung cấp ĐH Phòng cháy chữa cháy

Miền

Nam

Nữ

Bắc

25,0

27,0

Nam

23,5

25,5

 

Hệ trung cấp ĐH Kỹ thuật Hậu cần

 

 

 

Vùng

Nam

Nữ

Phía Bắc

 

 

A

21,25

27,0

A1

20,0

26,25

Phía Nam

 

 

A

22,5

25,75

A1

21,5

24,75

Nguồn PLO

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet