“Điểm sáng” trong xây dựng nông thôn mới

BT

Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm, trọng điểm hướng tới phát triển nông thôn toàn diện, bền vững. Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân xã Trung Nghĩa, Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết về việc xây dựng nông thôn mới.

 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Minh Ngọc trao Bằng công nhận đạt Chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ và nhân dân xã Trung Nghĩa.

Năm 2011, xã Trung Nghĩa vinh dự được chọn là một trong 2 xã điểm của thành phố Hưng Yên thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trước khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Trung Nghĩa chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Sau gần 4 năm, với sự chung sức đồng lòng và quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân địa phương, đến cuối năm 2014, xã Trung Nghĩa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và là xã đầu tiên của thành phố Hưng Yên đạt Chuẩn nông thôn mới.

Xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình trọng tâm, trọng điểm hướng tới phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp trên, trên cơ sở bám sát vào điều kiện thực tế của địa phương, Đảng uỷ, Ủy ban nhân dân xã Trung Nghĩa đã ban hành Nghị quyết về việc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xã tiến hành thành lập Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn các thôn thành lập các Ban Phát triển, Ban Giám sát xây dựng làm nòng cốt trong quá trình thực hiện nội dung xây dựng nông thôn mới.
  Song song với công tác lập quy hoạch, xã đã chủ động thực hiện lập đề án và quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới, tiến hành rà soát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, căn cứ vào đề án đã được phê duyệt, bám sát vào các mục tiêu để thực hiện, ngoài nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã tập trung vào huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân. Do làm tốt công tác tuyên truyền, người dân trên địa bàn xã đã hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới, vì vậy, nhân dân trong xã đã tích cực đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới. Trong tổng số nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã tính từ tháng 6/2011 đến nay đạt trên 106 tỷ đồng, thì nhân dân trong xã tự nguyện đóng góp tiền, hiến 3.260 m2 đất thổ cư, 1.320 ngày công lao động với tổng giá trị đạt trên 24 tỷ đồng.
Từ nguồn vốn đó, xã đã đầu tư cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, xóm, ngõ, đường trục chính nội đồng được bê tông hóa; 85% hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa... Đồng thời với nhiệm vụ chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế mà trọng tâm là mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao năng suất, thu nhập cho người lao động. Từ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng hàng năm, năm 2014 đạt 29,5 triệu đồng/người/năm. Nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững, năm 2014, chỉ còn 72 hộ nghèo.

Những tiêu chí quan trọng khác trong xây dựng nông thôn mới, xã đều đạt: Xã được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông, học nghề; công tác đào tạo nghề được đẩy mạnh, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42%; số lao động trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,5%; xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 71,3%; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, 3/3 thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa; 100% số hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn; công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, 3/3 thôn đều thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả tổ vệ sinh môi trường tự quản, 95% số cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Theo đồng chí Trần Đăng Thiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Nghĩa, để đạt được những kết quả trên là sự cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã. Đặc biệt, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã chính là sự công khai minh bạch các nguồn lực đầu tư và sự gương mẫu của cán bộ để tạo niềm tin trong nhân dân. Hơn nữa cần tập trung thực hiện các tiêu chí quan trọng và thiết thực đối với cuộc sống của nhân dân để tạo khí thế phấn khởi, nuôi dưỡng sức dân và được lòng dân.
Trong thời gian tới, xã Trung Nghĩa chủ trương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tự giác trong cộng đồng, chú trọng mở rộng dân chủ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết, đồng thời lồng ghép các nguồn lực đầu tư để phát triển sản xuất nhằm duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng các tiêu chí góp phần xây dựng quê hương ngày càng đẹp giàu.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet