Đại học Mỹ thuật Việt Nam vừa công bố điểm chuẩn năm 2016. Theo đó, ngành điêu khắc lấy mức điểm cao nhất là 27, ngành thấp nhất là thiết kế đồ họa lấy 24 điểm.

Dưới đây là điểm trúng tuyển cụ thể từng ngành của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam:

Hoàng Thanh