Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã công bố kết quả xét tuyển tạm thời tính đến ngày 12/8.

Theo đó, ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô có điểm chuẩn tạm thời cao nhất 30,5 điểm (đã nhân hệ số 2 môn chính); ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử xếp thứ 2 với 30,0 điểm; Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thực phẩm... cùng 29,5 điểm.

Điểm chuẩn và chỉ tiêu dự kiến của từng ngành:

Bạch Dương