Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống mua bán người

Thu Hiền

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mua bán người; thực hiện lồng ghép nội dung phòng, ngừa mua bán người vào chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội...

Đó là nội dung Kế hoạch số 3703/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên ban hành ngày 30/11/2016 về việc thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

 Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống mua bán người - ảnh 1
Tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên. 

Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Đảm bảo tính thống nhất về quản lý nhà nước trong phòng, chống mua bán người, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu của Đề án. Kịp thời tiếp nhận, xác định nạn nhân, triển khai các chế độ chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân; tạo điều kiện thuận lợi cho nạn nhân hòa nhập cộng đồng bền vững, giảm tình trạng bị mua bán trở lại.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, 50% huyện, thị xã, thành phố thành lập, duy trì các mô hình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán. 100% các trường hợp là người bị mua bán trở về đã được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xác định là nạn nhân được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật. 100% các trường hợp sau khi trở về có nhu cầu hỗ trợ về pháp lý, đều được trợ giúp miễn phí theo quy định. 100% xã, phường, thị trấn triển khai kế hoạch đến các thôn, bản, tổ dân phố; được chuyển hóa thành tài liệu tuyên truyền, hàng tháng ít nhất một lần được đăng tải trên các hệ thống loa truyền thanh. 100% cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn về nghiệp vụ tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Theo Kế hoạch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành, đơn vị có liên quan tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các đoàn thể chính trị - xã hội trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống mua bán người; thực hiện lồng ghép nội dung phòng, ngừa mua bán người vào chương trình phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; đào tạo nghề; giải quyết việc làm; giảm nghèo; bình đẳng giới; bảo vệ trẻ em và chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Tổ chức nắm tình hình, rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán; xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm thực hiện các quy trình hỗ trợ phù hợp, bảo đảm nguyên tắc kịp thời, chính xác, an toàn; bảo mật thông tin, bảo hộ tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Tổ chức các khóa tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức gắn với thực tế của đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về nạn nhân, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch và báo cáo theo quy định.

Sau gần 3 năm triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tình hình tội phạm mua bán người còn diễn biến phức tạp trong đồng bào dân tộc Mông, Thái sinh sống trên địa bàn các huyện: Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Điện Biên Đông. Thống kê từ tháng 11/2013 đến nay, trên địa bàn các huyện này, các lực lượng chức năng đã phát hiện 29 vụ mua bán người, mua bán trẻ em với 72 nạn nhân; 507 phụ nữ, trẻ em gái nghi bị mua bán. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội là thường lợi dụng trình độ dân trí thấp, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn để lừa gạt nạn nhân giúp họ tìm việc làm, rủ rê đi buôn bán, du lịch; móc nối với người địa phương, tạo mối quan hệ, giả vờ yêu đương, “vẽ” ra bối cảnh giàu có, hạnh phúc; lợi dụng phong tục của đồng bào (ví dụ tục bắt vợ của người Mông)... sau đó đưa nạn nhân qua biên giới rồi bán cho các đối tượng bên Trung Quốc lấy làm vợ hoặc ép làm gái bán dâm.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet