Điện Biên: Phấn đấu cuối năm 2017 có thêm 05 xã cơ bản đạt tiêu chí NTM

Nguyễn Tuân

Điện Biên là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thuộc nhóm cao nhất toàn quốc, trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Điện Biên đã từng bước khắc phục khó khăn và đạt được một số kết quả cụ thể trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với PV Infonet, ông Mùa A Vảng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, cho biết đến nay toàn tỉnh Điện Biên có 08/116 xã đã nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 6,88%.

Trong đó, 04/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí  và 04/116 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới đạt 15 - 18 tiêu chí.

Có 13 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm 11,20%; 54 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, chiếm 46,55%; 41 xã đạt dưới 5 tiêu chí, chiếm 35,34%; số tiêu chí đạt bình quân/xã là 6,29  tiêu chí/xã, tăng 0,14 tiêu chí/xã so với năm 2016.

Nói về những thuận lợi trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông Mùa A Vảng cho biết: “Tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương. Nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu vùng nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, công trình thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn nông thôn đang được Nhà nước chú trọng, đầu tư”.

Bản Na Sang II, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Nguyễn Tuân.

Cũng theo ông Vảng, hệ thống văn bản bản chỉ đạo điều hành Chương trình từ Trung ương đến địa phương tương đối đầy đủ và kịp thời đã tạo thuận lợi cho việc tổ chức và triển khai thực hiện Chương trình ở cơ sở tại Điện Biên.

Tuy nhiên, là một tỉnh nghèo, địa bàn rộng, đi lại còn gặp nhiều khó khăn, ông Mùa A Vảng cho biêt nhu cầu vốn cho xây dựng nông thôn mới tại Điện Biên là rất lớn, nhất là cho xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu, năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, nhất là cấp cơ sở. Đây cũng là những khó khăn, thách thức đối với Điện Biên nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôn thông mới.

Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên có 2 huyện dẫn đầu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Đối với thành Phố Điện Biên Phủ, trên địa bàn thành phố có 2 xã Thanh Minh, Tà Lèng đã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 9/2017 kết quả thực hiện bộ tiêu chí của thành phố đạt 30 tiêu chí, bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. 

Đối với huyện Điện Biên, có 25 xã trong đó có 02 xã Thanh Chăn và Noong Hẹt đã có Quyết định công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 19/19 tiêu chí; 03 xã cơ bản đạt chuẩn từ 15-18 tiêu chí chiếm.

Tỉnh Điện Biên đang phấn đấu đến hết năm 2017 có thêm 05 xã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới, đạt từ 15-18 tiêu chí.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet