Điện Biên: Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 50,1% xuống còn 28,01%

Nguyễn Tuân

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 tại Điện Biên đã giảm từ 50,1% xuống còn 28,01%. Riêng 05 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 70,44% xuống còn 40,25% năm 2015.

Sau 5 năm triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015, tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Theo ông Mùa A Vảng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, kết quả thực hiện các chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2011-2015 của tỉnh  có thể kể đến như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân 5 năm đạt 9,12%; GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.106,6USD/người/năm, gấp 1,84 lần so với năm 2010.

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) giảm từ 50,1% xuống còn 28,01%. Riêng 05 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 70,44% xuống còn 40,25% năm 2015.

Đã có 130/130 xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã, trong đó có 116/130 xã, phường, thị trấn đi lại được quanh năm.

Một hộ gia đình tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Toàn tỉnh có 4.153/7.138 phòng học được kiên cố hóa, chiếm tỷ lệ 58,20%.

126/130 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia và 83,36% số hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt.

Tỉnh Điện Biên đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ hai với 125/130 xã, phường, thị trấn và 10/10 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn. 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 130/130 xã duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Theo ông Mùa A Vảng, giai đoạn từ năm 2011-2016, Đảng và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi, trong đó có tỉnh Điện Biên, như: Chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững; Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh huyện Mường Nhé; các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, khuyến nông, khuyến ngư...

Các chính sách an sinh xã hội cơ bản đáp ứng khá toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin truyền thông...góp phần quan trọng nâng cao mức sống, thu nhập, ổn định đời sống cho nhân dân”. Ông Mùa A Vảng cho biết.

Tuy nhiên, ông Vảng cho biết, Điện Biên là tỉnh có điều kiện địa hình miền núi phức tạp, các hộ dân ở các xã vùng sâu vùng xa sinh sống phân tán, xa trung tâm, đường giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn; hệ thống thông tin tuyên truyền còn hạn chế, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư hoàn thiện, tỷ lệ hộ nghèo cao. Do đó, công tác xóa đói giảm nghèo còn gắp không ít thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, và sự hỗ trợ về mặt chính sách của nhà nước.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet