Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới tân Tổng thống Philippines.

Nhân dịp Quốc hội Phi-líp-pin chính thức tuyên bố ông Rô-đờ-ri-gô Đu-tơ-tê (Rodrigo Duterte) làm Tổng thống và bà Ma-ri-a Lê-ô-nô Rô-bờ-rê-đô (Maria Leonor Robredo) làm Phó Tổng thống nước Cộng hòa Phi-líp-pin, ngày 30/5/2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới ông Rô-đờ-ri-gô Du-tơ-tê.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã gửi điện mừng tới bà Ma-ri-a Lê-ô-nô Rô-bờ-rê-đô.

M.A