Điện tử viễn thông: ngành công nghệ mới, không thiếu cơ hội việc làm

Bạch Dương

Điện tử Viễn thông là một ngành công nghệ mới, đòi hỏi người học phải có tư chất thông minh, sự năng động và niềm đam mê tìm hiểu các công nghệ mới trên thế giới và áp dụng nó vào thực tế tại Việt Nam.

Chuyên ngành Điện tử viễn thông hệ trung cấp tại ĐH Nguyễn Tất Thành trang bị cho học sinh đủ các kiến thức cơ sở về điện và điện tử như: điện kỹ thuật, điện tử căn bản, điện căn bản, đo lường điện và điện tử; kiến thức chuyên môn về các loại thiết bị điện tử dân dụng như ampli, radio, cassette, ti vi, VCR, CD, VCD… cũng như các thiết bị điện tử viễn thông gồm tổng đài điện thoại các nước, điện thoại bàn, điện thoại di động, hệ thống thu phát thanh, thu phát hình hữu tuyến và vô tuyến. Ngoài ra, học sinh còn được trang bị kiến thức tiếng Anh, tin học và kỹ năng mềm.

Học  sinh  theo  học  ngành  Điện  tử  viễn  thông  được  trang  bị những  kiến  thức  cơ  bản  về  Điện  –  Điện  tử,  biết  đọc  bản  vẽ, phân  tích  nguyên  lý  hoạt  động   của  mạch  điện  như:  Điện căn bản, Điện tử căn bản, Đo lường điện - Cảm biến, Điện kỹ thuật, Mạch tương tự - Kỹ thuật xung, Mạch số, Vẽ kỹ thuật, Vi xử lý - Vi điều khiển, Khí cụ điện - Máy điện, Phần mềm OR-CAD; được thực hành Ampli – Mixer, Khícụ điện - Máy điện, CD-VCD-DVD, Điện tử công suất, Điện thoại – Tổng đài nội bộ; An  toàn  điện.  Bên  cạnh  đó  sinh  viên  còn  được  học  Kỹ  năng giao tiếp, Anh văn giao tiếp và tin học văn phòng.

Học  sinh  tốt  nghiệp  ngành  Điện  tử  viễn  thông  có  thể  làm việc  tại  các  vị  trí:  Nhân  viên  bảo  trì,  sửa  chữa  cơ  điện,  Nhân viên  kỹ  thuật,  KCS,  Nhân  viên  tiếp  thị,  giới  thiệu  sản  phẩm Điện – Điện tử. Cũng không ít kỹ sư, kỹ thuật viên đang thiết kế hệ thống lạnh cho các công trình xây dựng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet