Điều cần biết về Quốc hội khóa 2 (1960 - 1964)

BTV

Quốc hội khóa 2 là “Quốc hội xây dựng CNXH và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”.

Thông tin cơ bản

- Bầu cử ngày 8/5/1960

- Tổng số đại biểu: 453, trong đó có 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm

Cơ cấu thành phần:

- 13,8% công nhân

- 12,9% nông dân

- 28,4 % trí thức

- 82,3% đảng viên

- 35,2% cán bộ chính trị

- 15,4% dân tộc thiểu số

- 4,5% quân đội

- 13,5% phụ nữ

- 8,8% thanh niên

- 3,5% tôn giáo

Quốc hội khóa II đã bầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 21 ủy viên, do đồng chí Trường Chinh làm Chủ tịch.

Cử tri phố Lò Đúc, khu phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa II, ngày 8.5.1960.

Đây là khóa Quốc hội đầu tiên hoạt động theo những nguyên tắc của Hiến pháp 1959, là khóa đầu tiên cả nước thực hiện kế hoạch dài hạn phát triển kinh tế quốc dân theo đường lối do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra.

Quốc hội thành lập Ủy ban Dự án pháp luật, Ủy ban Kế hoạch và ngân sách, Ủy ban Thống nhất của Quốc hội. Trong 4 năm hoạt động, với 8 kỳ họp, Quốc hội khóa II đã thay mặt nhân dân quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước trên cương vị là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Quốc hội đã thông qua 6 đạo luật quan trọng về tổ chức của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; sửa đổi, bổ sung Luật Nghĩa vụ quân sự cho phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 9 pháp lệnh.

4 năm hoạt động của Quốc hội khóa II là một chặng đường lịch sử phát triển mới của đất nước, như ghi nhận của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quốc hội khóa II là “Quốc hội xây dựng CNXH và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”.

(* Thông tin theo nguồn tư liệu của Văn phòng Quốc hội)

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet