Điều chỉnh giá tối thiểu thuốc lá điếu

Ngày 23/2, Bộ Tài chính ban hành quyết định về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá từ 1/3/2012.

Điều chỉnh giá tối thiểu thuốc lá điếu

Ngày 23/2, Bộ Tài chính ban hành quyết định về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá từ 1/3/2012.

Theo Quyết định số 373 /QĐ-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc là loại phổ thông có đầu lọc và sản xuất tiêu thụ trong nước, giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng là 4.050 đồng/bao, sản phẩm thuốc lá điếu bao mềm là 3.450 đồng/bao. Mức giá trên là giá bán tại kho của doanh nghiệp sản xuất trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa bao gồm thuế VAT.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá quy định giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình đảm bảo không thấp hơn giá bán tối thiểu theo quy định hiện hành. Trường hợp doanh nghiệp sản xuất thuốc lá bán sản phẩm của mình thấp hơn giá bán tối thiểu đã quy định sẽ bị xử lý nếu vi phạm luật.

Thu Hoài

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet