Đình bản 3 tháng báo Sức khỏe Cộng đồng

Hoàng Thanh

Ngày 6/10/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông vừa ký quyết về việc đình bản tạm thời hoạt động của báo Sức khỏe Cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe Cộng đồng.
Giao điện điện tử của báo Sức khỏe Cộng đồng (ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, Bộ Thông tin & Truyền thông đã quyết định đình bản tạm thời hoạt động của báo Sức khỏe Cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe Cộng đồng trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 7/10/2017 do nội bộ mất đoàn kết không đảm bảo điều kiện hoạt động của cơ quan.

Đồng thời, Lãnh đạo Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đình bản, giải quyết dứt điểm vụ việc của báo theo thẩm quyền.

Sau thời gian đình bản, Bộ Thông tin & Truyền thông sẽ xem xét quyết định việc tiếp tục hoạt động của báo Sức khỏe Cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe Cộng đồng trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Báo điện tử Sức khỏe cộng đồng hoạt động theo giấy phép hoạt động số 153/GP - BTTTT Hà Nội, ngày 12-05- 2014. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet