Đình chỉ chức vụ ông Trần Phương Bình - TGĐ Ngân hàng Đông Á

Diệu Thùy

Ngày 20/8/2015, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Trần Phương Bình đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB).

Để đảm bảo hoạt động của Ngân hàng Đông Á (DAB) an toàn, ổn định, đúng pháp luật, ngày 20/8/2015, Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ của ông Trần Phương Bình đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Tổng Giám đốc DAB; đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân đối với chức danh Phó Tổng Giám đốc DAB.

Ông Trần Phương Bình, thành viên Hội đồng quản trị ,Tổng Giám đốc DAB. 

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định trưng tập hai cán bộ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam để thay thế các chức danh điều hành của các cá nhân nêu trên.

Theo đó, ông Võ Hải Nam, Giám đốc Ban Quản lý rủi ro tín dụng- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước chỉ định làm Tổng Giám đốc DAB thay thế Ông Trần Phương Bình.

Ông Phạm Thế Nguyên, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch 2- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được chỉ định làm Phó Tổng Giám đốc DAB thay thế Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chỉ định nhân sự tham gia điều hành DAB là một trong các giải pháp để tăng cường kiểm soát, bảo đảm hoạt động của DAB được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

NHNN cũng đã quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng Đông Á

Trước đó, ngày 13/08/2015 NHNN đã công bố kết luận thanh tra DAB theo quy định của pháp luật và quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này. 

Kết quả thanh tra cho thấy trong giai đoạn năm 2012  trở về trước, DAB đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính và hoạt động của DAB.

Theo đó NHNN sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DAB và phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân tại DAB vi phạm pháp luật gây thất thoát tài sản của Nhà nước và nhân dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet