Đình chỉ công tác 7 đăng kiểm viên vi phạm nghiệp vụ

Vạn Xuân

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra quyết định kỷ luật 7 đăng kiểm viên do vi phạm nghiệp vụ trong quá trình kiểm định xe cơ giới.

Ngày 19/8, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN (VR) Trần Kỳ Hình đã có văn bản gửi các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc thông báo về việc kỷ luật 7 đăng kiểm viên (ĐKV) với hình thức đình chỉ công tác 1- 2 tháng do vi phạm nghiệp vụ kiểm định (đánh giá, kết luận sai về tình trạng kỹ thuật phương tiện, không tuân thủ quy trình kiểm định).

Đăng kiểm xe cơ giới ở một trung tâm đăng kiểm của Hà Nội. (Ảnh: Vạn Xuân)

Theo đó, 7 ĐKV bị kỷ luật gồm: Đinh Văn Sinh (trung tâm đăng kiểm 14-02D Quảng Ninh), Nguyễn Thế Sơn (trung tâm 29-04V Hà Nội), Hoàng Tuấn Anh (trung tâm 29-07D Hà Nội), Trần Đức Long (trung tâm 18-01S Nam Định), Ngô Văn Dâu và Ngô Thanh Phú (trung tâm 81-03D Gia Lai), Lê Bảo Lộc (trung tâm 47-04D Đắk Lắk).

Theo Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, một trường hợp vi phạm khác là ĐKV Phan Duy Tùng (trung tâm 38-01S Nghệ An) đang chờ kết luận để xử lý.

Dịp này, Cục trưởng VR yêu cầu lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thông báo đến toàn thể cán bộ, ĐKV, nhân viên trong đơn vị và tổ chức họp rút kinh nghiệm, phòng ngừa sai phạm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet