Định dạng đề thi tiếng Anh chính thức của Bộ Giáo dục Đào tạo

Bạch Dương

Bộ GDĐT đã công bố định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc sử dụng chính thức tại Việt Nam.

Định dạng đề thi bao gồm: Đề thi bậc 3-5 dùng chung; Bậc 2 cho người lớn; Bậc 1 cho học sinh Tiểu học; Bậc 2 cho học sinh THCS; Bậc 3 cho học sinh THPT cùng với cấu trúc đề thi, cách tính điểm thi và mô tả năng lực ứng với điểm thi.

Mỗi kỹ năng thi trong các đề thi gồm nghe, đọc, viết, nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 25. Điểm của bài thi được cộng từ điểm của mỗi kỹ năng thi, tối đa là 100 điểm, sau đó quy về thang điểm 10, làm tròn đến 0,5 điểm; được sử dụng để xác định mức năng lực sử dụng tiếng Anh của thí sinh.

Đối với bậc 3-5 dùng chung, điểm trung bình dưới 4,0 không được xét; từ 4 – 5,5 điểm đạt bậc 3; từ 6 – 8 điểm đạt bậc 4 và từ 8,5 – 10 điểm đạt bậc 5.

Đối với bậc 2 dành cho người lớn, điểm đạt được tính từ 6,5 điểm trở lên.

Đối với bậc 2 cho học sinh THCS và bậc 3 cho học sinh THPT, điểm đạt được tính từ 5 điểm trở lên, đạt trên 7,5 điểm được xếp loại giỏi.

Không có điểm đạt hoặc không đạt cho học sinh tiểu học, nhưng tất cả thí sinh vẫn được xếp loại năng lực đi kèm các mô tả năng lực dựa trên điểm thi đạt được. Trong trường hợp nhất thiết phải quy định mốc điểm cụ thể để áp chuẩn đạt/không đạt thì áp dụng mức đạt là có kết quả của cả 4 kỹ năng thi, không có kỹ năng nào đạt dưới 10 điểm và có tổng điểm cả 4 kỹ năng sau khi quy đổi từ 5,0 trở lên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet