Định hướng phát triển chiều sâu của Học viện Công nghệ BCVT năm 2016

Hoàng Thanh

Vừa qua, tại Học viện Công nghệ BCVT đã diễn ra Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết cán bộ công chức 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016.

Năm 2016 tiếp tục được dự báo là năm còn nhiều khó khăn, thách thức đối với Học viện như: Cơ chế tuyển sinh còn nhiều biến động, cơ chế thực hiện thu học phí và chế độ miễn giảm theo Nghị định 86/2015 còn chưa đầy đủ, Học viện chính thức kết thúc giai đoạn được duy trì cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp trực thuộc doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng lao động trong lĩnh vực CNTT-TT vẫn chưa có sự tăng trưởng mạnh. 

Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ và chương trình công tác của mình, Học viện rất mong nhận được sự quan tâm của Bộ TT&TT và cơ quan quản lý các cấp. Năm 2016 Học viện tiếp tục tập trung phát triển có chiều sâu về tiềm lực của Học viện:

Tăng cường phát triển đầu tư tiềm lực con người: Đầu tư phát triển chiều sâu tiềm lực đội ngũ cả số lượng, chất lượng, CBCNV Học viện phải vừa mang tính chuyên nghiệp và vừa mang tính hội nhập, vừa tuyển dụng đào tạo mới đội ngũ giảng viên, nghiên cứu, cán bộ quản lý đáp ứng với yêu cầu của cạnh tranh hội nhập, vừa tăng cường bồi dưỡng đội ngũ hiện có. Hội nhập trong mọi hoạt động của Học viện từ việc học tập, tích lũy kinh nghiệm, cách làm từ các đơn vị, các tổ chức trong và ngoài nước.

Tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất: Tiếp tục đầu tư phát triển theo chiều sâu cho chương trình, bài giảng, xây dựng cơ sở vật chất (phòng thí nghiệm, trang thiết bị thực hành, thực tập), nhanh chóng đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các hoạt động quản lý, điều hành hoạt động, tạo sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các đơn vị, bộ phận trong Học viện, tạo sự thông suốt trong quá trình vận hành bộ máy, rút ngắn thời gian xử lý và tường minh công việc.

Củng cố quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nâng cao vị thế cũng như hình ảnh của Học viện trong lĩnh vực KHCN và môi trường giáo dục đại học. Các đơn vị chức năng cần đề xuất kế hoạch, giải pháp cụ thể để duy trì, củng cố hình ảnh, uy tín và thương hiệu của Học viện. Củng cố và đẩy mạnh các mối quan hệ với các cấp, các đối tác trong và ngoài nước..

Tập trung tái cơ cấu lại nguồn nhân lực các đơn vị nghiên cứu và hai trung tâm bồi dưỡng. Các đơn vị cần nhanh chóng định hướng lại (sản phẩm, thị trường, quy mô). Tập trung tái cấu trúc nguồn nhân lực, phù hợp với định hướng của Học viện trong điều kiện hoạt động KHCN có sự chuyển đổi.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet