DN các nền kinh tế APEC hướng đến chuỗi cung ứng toàn cầu về dịch vụ hậu cần

Phương Anh Linh

Ngày 26/8, Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp (SOM 3) và các cuộc họp liên quan bước vào ngày làm việc thứ chín tại TP.HCM. Những buổi thảo luận của các uỷ ban, nhóm hoạt động về kinh tế, thương mại, đầu tư… đã ghi nhận kết quả tích cực.

Theo đó, trong ngày 26/8 đã diễn ra các hoạt động của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Ủy ban Kinh tế (EC), Ủy ban Quản lý ngân sách (BMC) Nhóm đặc trách về kinh tế mạng (AHSGIE) và Cơ quan hỗ trợ chính sách APEC (PSU).

Đáng chú ý trong đó là Hội thảo về các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu về dịch vụ hậu cần do Uỷ ban Thương mại và Đầu tư (CTI) tổ chức. Ngoài đại biểu các nền kinh tế APEC, tham gia hội thảo còn có nhiều đại diện các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, thiết kế thời trang, du lịch, dịch vụ hậu cần...

Thông qua hội thảo, các kiến thức về chuỗi cung ứng toàn cầu về dịch vụ hậu cần đã được cung cấp cho đại diện các DN và nhà lập pháp trong khu vực. Đồng thời, đưa ra những khuyến nghị, giải pháp để các DN tham gia, tranh thủ nhiều hơn và hiệu quả hơn các chuỗi cung ứng.

Đại diện các DN và nhà lập pháp trong khu vực được cung cấp kiến thức về chuỗi cung ứng toàn cầu về dịch vụ hậu cần. 

Với ngày làm việc cuối cùng trong khuôn khổ SOM 3, Nhóm đặc trách về kinh tế mạng (AHSGIE) đã hoàn tất thảo luận Lộ trình kinh tế mạng của APEC và dự thảo chương trình hoạt động của AHSGIE cho những năm tiếp theo.

Trong khi đó, cuộc họp Ủy ban Kinh tế (EC) chính thức bế mạc. Báo cáo chính sách kinh tế APEC về cải cách cơ cấu và phát triển nguồn nhân lực đã được các đại biểu đưa ra thảo luận. Đây được coi là một đóng góp có ý nghĩa của các thành viên đối với việc triển khai Chương trình nghị sự mới của APEC về cải cách cơ cấu, được các nhà Lãnh đạo thông qua năm 2015.

Hiện nay ở khu vực, hợp tác phát triển nguồn nhân lực là một quan tâm hàng đầu, trong bối cảnh các chuyển đổi về kinh tế và công nghệ đang tạo ra những thách thức lớn đối với người lao động và thị trường lao động.

Hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên quan đã bước sang ngày làm việc thứ chín tại TP.HCM. 

Nhiều vấn đề được các đại biểu thảo luận như dự thảo Kế hoạch hành động chung của EC và Hội nghị các Quan chức cao cấp tài chính (SFOM) để báo cáo lên các Quan chức cao cấp; Chương trình nghị sự APEC về cải cách cơ cấu thời gian tới; cũng như Hướng dẫn của OECD về quản trị các doanh nghiệp nhà nước. Chủ tịch EC sẽ thay mặt Ủy ban sẽ báo cáo các kết quả của cuộc họp tại Hội nghị SOM ngày 29 tới.

Trong ngày cũng đã diễn ra cuộc họp của Ủy ban Ngân sách (BMC), Hội đồng quản trị của Cơ quan Hỗ trợ chính sách APEC (PSU), và Hội thảo về sự đóng góp của Liên minh Thái Bình Dương đối với việc hiện thực hóa FTAAP. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet