Đô Lương khởi sắc

BT

Sau 5 năm, Đô Lương từ huyện chỉ có 124 tiêu chí đến nay đạt 383 tiêu chí, riêng 10 tháng đầu năm 2015 tăng 89 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 11,97 tiêu chí. Phấn đấu hết năm 2015 có 7 xã đạt 19 tiêu chí. Đến năm 2020 toàn huyện có 26 xã đạt NTM

Ông Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết: “Không chỉ tuyến đường tỉnh lộ hay huyện lộ mà các tuyến đường giao thông nông thôn của các xóm trong khu dân cư cũng được bê tông hóa. Đặc biệt, cuộc vận động cả huyện xây dựng NTM, nhiều xã còn huy động được sức dân xóa bỏ đường lầy lội thay bằng đường bê tông sạch sẽ ra tận cánh đồng sản xuất”.
 
Cũng theo ông Thành, để xây dựng NTM thành công và có yếu tố bền vững, huyện xác định việc huy động nội lực là nhân tố quan trọng hàng đầu, bởi khi lòng dân đồng thuận thì việc gì cũng xong. Song, để làm được việc này không dễ vì điều kiện kinh tế từng xã khác nhau, do đó phải thành lập và kiện toàn bộ máy ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở.

 
Trong 5 năm qua, đã có 32 cán bộ, thành viên do Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm chính triển khai xây dựng NTM. Ở cấp xã, ngoài Chủ tịch xã làm Trưởng ban còn thành lập Ban giám sát cấp xã và Ban phát triển ở các thôn xóm. Ngoài việc đốc thúc giám sát quá trình thực hiện, các thành viên nắm bắt và lắng nghe được ý kiến của từng hộ dân.

 
Chính vì vậy, cuộc vận động luôn được người dân đồng tình ủng hộ từ việc hiến đất, hiến cây để mở rộng đường đến bỏ ngày công, đóng góp tiền. Từ năm 2011- 2015, nguồn vốn huy động lồng ghép thực hiện chương trình NTM của cả huyện đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng thì vốn đóng góp của dân chiếm 43% với hơn 1,1 nghìn tỷ đồng; 93 tỷ đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ.

 
Điển hình là các xã: Thượng Sơn (250 tỷ đồng), Thịnh Sơn (192 tỷ đồng), Tân Sơn (149 tỷ đồng), Thái Sơn (137 tỷ đồng), Lưu Sơn (182 tỷ đồng)... Riêng về hiến đất trong 5 năm qua, người dân trong huyện đã hiến 2.838.450 m2 đất, 396.244 ngày công, tập trung chủ yếu cho công tác làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thực hiện dồn điền đổi thửa.
 

Cũng theo lãnh đạo huyện Đô Lương, nếu như không có cơ chế thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn để tạo việc làm thì tiêu chí quan trong nhất trong xây dựng NTM đó là thu nhập cho người dân vẫn khó thành hiện thực. Những năm qua, huyện Đô Lương đã trích hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 42 mô hình phát triển sản xuất đưa lại hiệu quả cao với sức lan tỏa ngày càng lớn như: Nuôi gà thả vườn theo hướng GAP, thâm canh lúa chất lượng cao.

Nông dân xã Hồng Sơn- Đô Lương- Nghệ An ra quân làm giao thông nội đồng


Ông Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: “Không chỉ tuyến đường tỉnh lộ hay huyện lộ mà các tuyến đường giao thông nông thôn của các xóm trong khu dân cư cũng được bê tông hóa. Đặc biệt, cuộc vận động cả huyện xây dựng NTM, nhiều xã còn huy động được sức dân xóa bỏ đường lầy lội thay bằng đường bê tông sạch sẽ ra tận cánh đồng sản xuất”.

 
Cũng theo ông Thành, để xây dựng NTM thành công và có yếu tố bền vững, huyện xác định việc huy động nội lực là nhân tố quan trọng hàng đầu, bởi khi lòng dân đồng thuận thì việc gì cũng xong. Song, để làm được việc này không dễ vì điều kiện kinh tế từng xã khác nhau, do đó phải thành lập và kiện toàn bộ máy ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở.

 
Trong 5 năm qua, đã có 32 cán bộ, thành viên do Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm chính triển khai xây dựng NTM. Ở cấp xã, ngoài Chủ tịch xã làm Trưởng ban còn thành lập Ban giám sát cấp xã và Ban phát triển ở các thôn xóm. Ngoài việc đốc thúc giám sát quá trình thực hiện, các thành viên nắm bắt và lắng nghe được ý kiến của từng hộ dân.

 
Chính vì vậy, cuộc vận động luôn được người dân đồng tình ủng hộ từ việc hiến đất, hiến cây để mở rộng đường đến bỏ ngày công, đóng góp tiền. Từ năm 2011- 2015, nguồn vốn huy động lồng ghép thực hiện chương trình NTM của cả huyện đạt hơn 2,7 nghìn tỷ đồng thì vốn đóng góp của dân chiếm 43% với hơn 1,1 nghìn tỷ đồng; 93 tỷ đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ.
 
Điển hình là các xã: Thượng Sơn (250 tỷ đồng), Thịnh Sơn (192 tỷ đồng), Tân Sơn (149 tỷ đồng), Thái Sơn (137 tỷ đồng), Lưu Sơn (182 tỷ đồng)... Riêng về hiến đất trong 5 năm qua, người dân trong huyện đã hiến 2.838.450 m2 đất, 396.244 ngày công, tập trung chủ yếu cho công tác làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thực hiện dồn điền đổi thửa.

Cũng theo lãnh đạo huyện Đô Lương, nếu như không có cơ chế thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn để tạo việc làm thì tiêu chí quan trong nhất trong xây dựng NTM đó là thu nhập cho người dân vẫn khó thành hiện thực. Những năm qua, huyện Đô Lương đã trích hơn 2,5 tỷ đồng hỗ trợ cho 42 mô hình phát triển sản xuất đưa lại hiệu quả cao với sức lan tỏa ngày càng lớn như: Nuôi gà thả vườn theo hướng GAP, thâm canh lúa chất lượng cao.
 

Nhiều công trình mới được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Toàn huyện huy động được 250 tỷ đồng xây dựng, nâng cấp 1.568 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và 18.011 cầu, cống dân sinh; xây dựng mới, tu sửa nâng cấp được 120 trường học các cấp với tổng kinh phí 82 tỷ đồng; xây dựng mới và nâng cấp 24 trạm y tế xã, tổng kinh phí 32 tỷ đồng...

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet