Đoàn TNCSHCM cần chủ động đề xuất vay vốn, hỗ trợ việc làm

Thành Nam

Chiều 31/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM) nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2014…
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Đoàn TNCSHCM chiều 31/3

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ, các cấp chính quyền với Trung ương Đoàn, đồng thời biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, những kết quả mà Đoàn và các đoàn viên đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đoàn TNCSHCM tiếp tục phát huy truyền thống, động viên thế hệ trẻ đóng góp tích cực hơn trong thực hiện nhiệm phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác chăm lo cho lợi ích chính đáng của thanh niên. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo của thanh niên; phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các phong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa mới…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đoàn TNCSHCM phối hợp tốt với các cấp chính quyền để hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng thất học, bỏ học ở các cấp học, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh.

Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCSHCM cần chủ động trong đề xuất chính sách, hỗ trợ thanh niên vay vốn học tập, hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập. Đồng thời tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công tác truyên truyền, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của Trung ương Đoàn trong đó có việc xây dựng và triển khai Đề án thí điểm Tổ, Đội Thanh niên xung phong ở các tỉnh Duyên hải miền Trung và Nam Trung Bộ liên kết khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa; tiếp tục triển khai, khéo dài đến năm 2018 đối với Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”; chủ trương Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình đào tạo lãnh đạo trẻ là cán bộ đoàn, doanh nhân trẻ và các bộ khoa học công nghệ trẻ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet