Đoàn viên, thanh niên góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng

PV

Trung Ương Đoàn vừa ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Việc lấy ý kiến của đoàn viên thanh niên góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm để cùng tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, thanh niên đối với Đảng.

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và nước ngoài góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng được tiến hành một cách rộng rãi, dân chủ, công khai, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm cũng như bảo đảm sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp bộ Đoàn dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; đề cao trách nhiệm của Ban Thường vụ các cấp bộ Đoàn, Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp trong việc tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về dự thảo các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Các cấp bộ Đoàn, Hội có thể tổ chức lấy ý kiến đóng góp thông qua các hình thức sinh hoạt chi đoàn, chi hội; qua tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên sẽ thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng từ ngày 05/10/2015 đến hết ngày 20/11/2015, trong đó đối tượng lấy ý kiến gồm: các cấp bộ Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội; cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên, thanh niên.

Các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011- 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

Các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên cho dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng thông qua các hình thức tổ chức nơi mình sinh hoạt, thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội; qua tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm… hoặc ý kiến trực tiếp qua các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, diễn đàn hay hộp thư “Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng” trên hệ thống báo chí (báo giấy và báo điện tử) của đoàn và các trang thông tin điện tử của Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet