Doanh nghiệp có thể có bao nhiêu người đại diện theo pháp luật?

Thành Nhân

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Đây là quy định mới tại Luật doanh nghiệp 2014.

Anh Đoàn Chí Thành ở Thủ Dầu Một, Bình Dương hỏi: Hiện tại tôi và 02 người bạn đang có nhu cầu thành lập Công ty cổ phần. Tuy nhiên chúng tôi muốn có 2 người cùng là đại diện theo pháp luật của công ty. Hỏi pháp luật hiện hành có cho phép 2 người làm đại diện theo pháp luật không?

Hai đại diện theo pháp luật. Hình minh họa

 

Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty Luật Thiên Thanh, Đoàn luật sư Tp Hà Nội) trả lời:

Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”

Như vậy, các bạn hoàn toàn có thể thành lập công ty cổ phần và thỏa thuận với nhau về việc có 02 người đại diện theo pháp luật đồng thời quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ công ty. Đây cũng là một quy định mới mang tính thực tiễn cao của Luật doanh nghiệp 2014 nhằm đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet