Doanh nghiệp MSMEs học được gì từ Diễn đàn khởi nghiệp APEC?

Phương Nam

Sáng 12/9, Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017 do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cuộc họp liên quan, đã chính thức khai mạc tại TP.HCM.

Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017 tập trung thảo luận những nội dung nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp như: tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ (MSMEs) đổi mới, sáng tạo, xây dựng các cơ hội để hội nhập khu vực và quốc tế, tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu ngay từ khi khởi nghiệp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội một cách bền vững và thân thiện với môi trường.

Các phiên họp của diễn đàn sẽ bàn về Hệ sinh thái khởi nghiệp APEC và các phiên thảo luận song song để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đối với Hệ sinh thái khởi nghiệp, các đại biểu cho rằng nó cần được xây dựng có tầm nhìn dài nhằm đảm bảo tính bền vững. Các cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề định hướng và các hoạt động của các nền kinh tế để cùng nhau xây dựng sinh thái khởi nghiệp kết nối, năng động và sáng tạo trong khu vực.

Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017 thu hút nhiều doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ tham gia. 

Còn các phiên thảo luận song song để thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ tập trung vào các nội dung như Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số; Giáo dục, đào tạo về khởi nghiệp, tăng cường kỹ năng nghề cho giới trẻ; Dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp; các kinh nghiệm và bài học thực tiễn về đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng xanh.

Diễn đàn Khởi nghiệp APEC 2017 là cơ hội để các nền kinh tế có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, các sáng kiến và công cụ hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành một cộng đồng khởi nghiệp APEC kết nối, năng động và sáng tạo.

Các sáng kiến và nội dung của diễn đàn sẽ được thảo luận và dự kiến đưa ra thành tuyên bố chung về thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa để báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet