Doanh nghiệp nào sẽ được hỗ trợ khởi nghiệp tới 2 tỷ đồng?

Nguyễn Cường

Dự án khởi nghiệp phải thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu, hoặc 9 nhóm ngành dịch vụ cụ thể, thời gian hỗ trợ dự án không quá 24 tháng với mức kinh phí tối đa 2 tỷ đồng.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trong một buổi đối thoại với cộng đồng khởi nghiệp.

UBND TP.HCM vừa Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khởi nghiệp với mục đích hướng đến các dự án có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Theo đó đối tượng hỗ trợ sẽ là các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp (hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) có dự án khởi nghiệp.

Cụ thể, dự án khởi nghiệp phải thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu là cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa chất - nhựa - cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm, hoặc công nghiệp hỗ trợ, hay 9 nhóm ngành dịch vụ là tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; thương mại; du lịch; vận tải, cảng và kho bãi; bưu chính, viễn thông, thông tin và truyền thông; kinh doanh tài sản bất động sản; tư vấn; khoa học công nghệ, y tế; giáo dục và đào tạo.

Đối với các lĩnh vực còn lại, dự án phải có tiềm năng mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra dự án cũng phải chưa nhận được sự hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ ngân sách nhà nước tại thời điểm đăng ký.

Để nhận hỗ trợ, các dự án sẽ được tuyển chọn thông qua các cuộc thi về đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, phối hợp tổ chức, hoặc từ các dự án khởi nghiệp đăng ký trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.

TP cũng quy định thời gian hỗ trợ đối với 1 dự án khởi nghiệp không quá 24 tháng với mức kinh phí tối đa không quá 2 tỷ đồng. Trong trường hợp đặc biệt (trên 2 tỷ) UBND TP sẽ quyết định có hỗ trợ hay không.

Theo TP, nơi này sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các dự án có sự tham gia cùng đầu tư từ các nhà đầu tư khác, và có thể hỗ trợ một phần hoặc theo tỷ lệ 1:1.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ bố trí hàng năm tại Sở Khoa học và Công nghệ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet