Doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn sau tái cơ cấu

Nguyễn Tuân

Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã được nâng lên rõ rệt sau giai đoạn tái cơ cấu 2011-2015.

Giai đoạn 2011-2015, trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng các DNNN, chủ yếu là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách; bảo toàn và phát triển được vốn nhà nước.

Tại Hội nghị toàn quốc Triển khai công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020 diễn ra ngày 06/06/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng quá trình cổ phần hóa, sắp xếp DNNN là rất quan trọng đối với doanh nghiệp, mang lại lợi ích rõ ràng cho doanh nghiệp và người lao động. Các doanh nghiệp sau khi sắp xếp, tái cơ cấu đã phát triển rất tốt, điển hình như VNPT, mọi người lao động đều có việc làm, không hề có kiện tụng gì và mọi việc đều diễn ra công khai minh bạch.

VNPT được đánh giá là ví dụ điển hình trong việc tái cơ cấu thành công.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2011-2015, tổng vốn chủ sở hữu tại các DNNN tăng từ 810 nghìn tỷ đồng lên 1,234 triệu tỷ đồng. Tổng tài sản tăng từ 2,274 triệu tỷ đồng lên 3,105 triệu tỷ đồng.

Tổng hợp kết quả kinh doanh của 781 DNN trong năm 2014 so với năm 2011 cho thấy: Tổng doanh thu tăng 4%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 26%, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu giảm 2% nhưng vẫn đạt khoảng 16%, nộp ngân sách 278 nghìn tỷ đồng, tăng 34%, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu trong giới hạn cho phép.

Còn theo số liệu do Bộ Tài chính báo cáo, với 350 DNNN đã cổ phần hóa, năm 2015 lợi nhuận trước thuế bình quân của DNNN tăng 49%, nộp ngân sách tăng 27%, vốn điều lệ tăng 72%, tổng tài sản tăng 79%, doanh thu tăng 29%, thu nhập bình quân người lao động tăng 33%.

Một số doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao như: Mobifone 53%, Hapro 44%, Viettel 40%, VTVCab 35%, Khatoco 33%.

Một số DNNN nộp ngân sách cao như: Petro Vietnam 125.789 tỷ đồng, Viettel 24.808 tỷ đồng, EVN 15.012 tỷ đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet