Doanh nghiệp nội nhập siêu gần 19 tỷ đô

Diệu Thùy

Khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 18,78 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu gần 15 tỷ USD.

Báo cáo mới nhất của Bộ Công thương cho biết, tháng 11, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng 11 năm 2014.

Trong đó khu vực FDI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu. Xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI (không kể dầu thô) ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với tháng 11 năm 2014.

Khu vực FDI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu.

Tính chung 11 tháng năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 148,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 43,56 tỷ USD, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Còn kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 105,1 tỷ USD, chiếm 70,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể trong 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu của Nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng 16,5%, nhóm hàng hóa khác tăng 2,7%. Trong khi đó, nhóm hàng nông lâm thủy sản lại giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với giảm 1,56 tỷ USD).

Không chỉ giảm về lượng, một số mặt hàng cũng có giá giảm mạnh như dầu thô giảm 48,2%; chất dẻo nguyên liệu giảm 23,4%; xăng dầu giảm 43,4%; xơ, sợi dệt các loại giảm 10,96%...

Theo Bộ Công thương, do giá xuất khẩu của một số mặt hàng trong nhóm hàng nông sản giảm đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản giảm 1,56 tỷ USD; nhóm nhiên liệu, khoảng sản có giá xuất khẩu bình quân và lượng xuất khẩu bình quân giảm tương đối sâu, do vậy kim ngạch xuất khẩu của nhóm bị ảnh hưởng giảm khoảng 3,86 tỷ USD.

Như vậy, 11 tháng năm 2015, tính chung do biến động về giá và lượng của nhóm mặt hàng nông sản và khoáng sản đã làm kim ngạch xuất khẩu giảm khoảng 5,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014.

Ở chiều ngược lại, tháng 11, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng 11 năm 2014.  

Tính chung 11 tháng năm 2015, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 152,5 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó mặt hàng nhập khẩu tăng cao nhất là than đá (111,65), tiếp đến là ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) tăng 92,7%;  ô tô nguyên chiếc tăng 70,5%, ngô tăng 57,4%, hạt điều tăng 47,9%...

Nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn, gần 29,56% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Về cán cân thương mại, tháng 11 nhập siêu ước 200 triệu USD, bằng 1,4% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 11 tháng 2015, nhập siêu 3,78 tỷ USD, bằng 2,5% kim ngạch xuất khẩu.

Trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 18,78 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu gần 15 tỷ USD.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet