Doanh nghiệp phấn khởi khi Chính phủ mở kênh tiếp nhận ý kiến nhân dân

Hải Yến

Thông tin về việc Chính phủ vừa mở kênh thông tin tương tác với người dân nhằm tiếp nhận, trả lời phản ánh cũng như kiến nghị của người dân khiến doanh nghiệp rất phấn khởi và đánh giá cao.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tại Đại hội Đảng 12 nêu rõ một trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, có phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong tham gia xây dựng, phản biện và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật. 

Việc mở kênh thông tin tương tác với người dân nhằm hiện thực hóa quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chỉnh phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân. Là một trong các giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH mà Đảng đã đặt ra.

Theo đó, người dân dễ dàng truy cập hệ thống từ máy vi tính, thiết bị di động được kết nối internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; về hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thông qua hệ thống này, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân theo từng lĩnh vực, từng cơ quan xử lý. Đồng thời nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển.

Với  tinh thần cầu thị, mọi phản ánh, kiến nghị của người dân đều được Chính phủ lắng nghe, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Đánh giá về sáng kiến mở kênh tương tác với người dân của Chính phủ, bà Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng ban Môi trường kinh doanh - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, việc Chính phủ xây dựng kênh tương tác với người dân nhằm tiếp nhận ý kiến, phản hồi và những đóng góp của người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp, đó là sự mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân trong những năm qua.

"Theo tinh thần của Nghị quyết 19/2017 của Chính phủ với nhiệm vụ trọng tâm về cải thiện môi trường kinh doanh, trong đó có nhấn mạnh đến nội dung này. Đây là kênh mà Chính phủ kỳ vọng sẽ giúp các bộ, ngành hiểu rõ hơn các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp và người dân trên cơ sở đó đưa ra các văn bản quyết sách phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp", bà Thảo nói.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, ông Nguyễn Tương, Hiệp hội Logistics chia sẻ: "Chúng tôi rất hoan nghênh sáng kiến của Chính phủ về việc mở kênh thông tin tương tác với người dân. Đây cũng chính là nguyện vọng của doanh nghiệp, kênh thông tin tương tác giữa người dân và Chính phủ sẽ giúp Chính phủ thực hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân".

"Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin từ người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp thì việc xử lý thông tin cũng là một vấn đề rất quan trọng. Hiện nay, điều mà doanh nghiệp quan tâm nhất đó là việc phản hồi thông tin", ông Nguyễn Tương nói.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet