Doanh nghiệp Quảng Ninh nâng tầm đổi mới công nghệ

NĐ - Tổng hợp

Nắm bắt và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, các doanh nghiệp ở Quảng Ninh đang ngày càng đứng vững và phát triển hơn trong môi trường cạnh tranh lớn ngày nay.

Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới công nghệ đang là một vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp nước ta nói chung và Quảng Ninh nói riêng. Các doanh nghiệp của tỉnh đang đứng trước những thách thức và cơ hội không nhỏ để đổi mới công nghệ, đạt được mức năng suất và chất lượng ở tầm cao hơn.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành và triển khai Đề án 827 với mục tiêu phấn đấu đạt 80 doanh nghiệp KH&CN vào năm 2020. Theo đó, nghiệp được hỗ trợ hoàn thiện dây chuyền công nghệ để tăng năng suất, tạo sản phẩm mới; Hỗ trợ chuyển giao công nghệ mới hoàn toàn; Hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn, quản trị, vận hành nghiệp.

Việc quan tâm hỗ trợ nghiệp đổi mới KH&CN cũng được thể hiện rõ ở việc hỗ trợ nguồn lực đầu tư. Những năm gần đây, bên cạnh nguồn ngân sách tỉnh, nguồn lực đầu tư cho KH&CN tăng mạnh và đa dạng hoá kết hợp từ nguồn trung ương, địa phương và xã hội hoá.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp của tỉnh phần nhiều còn rất lúng túng khi gặp phải các vấn đề cần giải quyết như: Lựa chọn lĩnh vực đầu tư, nghiên cứu, cải tiến và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm đối tác, mở rộng thị trường.

Trước yêu cầu cấp bách về đổi mới mô hình tăng trưởng, việc tiến hành đổi mới công nghệ của tỉnh được coi là một yêu cầu tất yếu, quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp. Trong định hướng Chiến lược khoa học và công nghệ đến năm 2020, Quảng Ninh đã có những quan điểm và quyết sách chiến lược để phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ của tỉnh. Cụ thể, trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh quá trình đổi mới công nghệ nhằm vươn mình, nâng tầm trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại, ngang tầm khu vực. Trong đó, trọng tâm là thực hiện cơ cấu công nghệ kết hợp nhiều trình độ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ là chính, cần đi thẳng vào công nghệ hiện đại đối với các ngành mũi nhọn, đảm bảo tính cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường trong và ngoài nước, công nghệ cao, đồng thời lựa chọn các công nghệ thích hợp không gây ô nhiễm và cho phép khai thác lợi thế về lao động.

Ngoài ra, trong các quy hoạch phát triển ngành và lĩnh vực đều đưa ra nội dung đổi mới công nghệ là một trong những giải pháp cơ bản để tạo sự tăng trưởng cao và bền vững cho phát triển làm cơ sở định hướng cho đổi mới công nghệ của tỉnh.

Có thể nói, việc doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, tiếp cận công nghệ hiện đại cộng với sự quan tâm đúng mức từ các nhà quản lý… sẽ là nền tảng để các doanh nghiệp Quảng Ninh có thể thành công trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hội nhập và phát triển.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet