Doanh nghiệp sẽ được bán BĐS để bù lỗ sản xuất kinh doanh

Hải Yến

Doanh nghiệp sẽ được bù trừ lãi từ chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bộ Tài chính đề xuất cho doanh nghiệp được bù trừ lãi chuyển nhượng BĐS sang lỗ sản xuất kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới. (Ảnh minh họa)

Đây là một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế hiện nay khi doanh nghiệp kinh doanh đa ngành và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào ngành nghề lĩnh vực mà nhà nước đang khuyến khích đầu tư như lĩnh vực nông nghiệp và giải quyết được các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Theo Bộ Tài chính, trước năm 2004, tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện kê khai, nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Và từ 1/1/2004, tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất (bất động sản) thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất nhưng phải kê khai, nộp thuế riêng, không được bù trừ với thu nhập từ sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt trong giai đoạn 2004 - 2008, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất còn áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Quy định này trong giai đoạn đó là phù hợp với thực tế, bởi vì khi đó lĩnh vực bất động sản đang phát triển, lợi nhuận thu được từ bất động sản thường là lợi nhuận siêu ngạch nên việc quy định thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất phải kê khai, nộp thuế riêng và áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần nhằm động viên kịp thời số thu thuế vào NSNN và hạn chế việc đầu cơ bất động sản.

Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, thị trường bất động sản trầm lắng, thậm chí có giai đoạn rơi vào tình trạng đóng băng, do đó, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản không còn được hưởng lợi nhuận mà thậm chí còn bị lỗ, do đó tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) số 32/2013/QH13 được áp dụng từ 1/1/2014 đã cho phép doanh nghiệp được bù trừ lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chưa quy định trường hợp ngược lại (bù trừ một chiều), theo đó trường hợp doanh nghiệp có lãi từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản vẫn phải kê khai, nộp thuế riêng, không được bù trừ với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đánh giá về đề xuất này của Bộ Tài chính, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) cho biết, phía Hiệp hội rất hoan nghênh và nhất trí với đề xuất về bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet