Doanh nghiệp tư nhân có phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu hay không?

Thành Nhân

Tôi đang muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Luật sư cho hỏi, doanh nghiệp tư nhân có phải đăng ký ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không? (Ông Cao Thanh Tuyền, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

 

Ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty Luật Thiên Thanh, Đoàn luật sư Tp Hà Nội) trả lời:

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2014  xin trả lời ông như sau:

Nếu căn cứ vào Điều 7 về Quyền của doanh nghiệp thì "Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu” cũng là một quyền của doanh nghiệp trong đó có Doanh nghiệp tư nhân.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài cũng quy định:

“Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân):

Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này và các văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân”.

Như vậy, với câu hỏi của ông, theo quy định của pháp luật, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuộc nội dung đăng ký thuế chứ không phải là nội dung đăng ký kinh doanh. Tuy không phải đăng ký kinh doanh nhưng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành.

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet