Doanh thu PVI giảm mạnh

Ngân Giang

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Tổng CTCP Bảo hiểm Dầu khí (PVI) là doanh nghiệp có được lợi thế vô cùng lớn nhờ sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Điều này đã tạo nên vị thế lớn của PVI trong mảng bảo hiểm tài sản kỹ thuật, khi PVI bảo hiểm gần như toàn bộ các công trình, dự án dầu khí, kéo theo mảng thị phần hơn 44% trong lĩnh vực này. Đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất của PVI so với các đối thủ.

Trong năm 2016, doanh thu giao dịch với PVN đã giảm mạnh 60%, là lý do chính khiến cho tổng doanh thu của PVI giảm 9%, trong bối cảnh ngành bảo hiểm của Việt Nam tăng trưởng 14,5%.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh các năm của PVI, doanh thu từ PVN năm 2013 đạt xấp xỉ 2.500 tỷ đồng, chiếm 39,9% tổng doanh thu của năm. Năm 2014 chỉ còn 1.500 tỷ đồng, chiếm 25,4%. Mức doanh thu từ PVN tăng lên trong năm 2015, đạt 2.500 tỷ đồng và chiếm 33,9% tổng doanh thu, nhưng lại giảm mạnh còn 1.000 tỷ đồng vào năm 2016, chỉ chiếm 15,7% tổng doanh thu.

Doanh thu PVI giảm mạnh - ảnh 1
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT PVI. Ảnh PVI.

Nếu loại trừ mảng mảng bảo hiểm tài sản kỹ thuật, hiện tại doanh thu từ mảng bảo hiểm xe cơ giới và sức khỏe của PVI chỉ đạt xấp xỉ 30% tổng doanh thu của PVI.

Trong hai năm 2015 và 2016, tỷ lệ bồi thường cho mảng bảo hiểm tài sản của PVI tăng mạnh do giải quyết hậu quả việc gây rối ở Đồng Nai, Bình Dương và Hà Tĩnh. Do các thiệt hại lớn thường có độ trễ 1-2 năm, các thiệt hại năm 2014 đến nay đã được giải quyết xong và tỷ lệ bồi thường được kỳ vọng sẽ quay về mức thấp ở giai đoạn trước.

Theo số liệu của Cục Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính), năm 2016 thị phần bảo hiểm phi nhân thọ của PVI là 17,95%, đứng thứ hai sau Tập đoàn Bảo Việt (18,04%). Các doanh nghiệp đứng sau lần lượt là: Bảo Minh (8,34%), PTI (8,30%), và PGI (6,78%).

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2017, tổng doanh thu của PVI đạt 2.191 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 135 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch năm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet