Đổi mới quản lý đầu tư: Chống tiêu cực, lãng phí

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng tại Hội nghị tập huấn giám sát đánh giá đầu tư do Bộ TT&TT tổ chức tại TP Đà Nẵng cuối tháng 9 vừa qua.

Hội nghị đã thu hút sự quan tâm của 150 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Đổi mới quản lý đầu tư: Chống tiêu cực, lãng phí - ảnh 1
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho rằng, việc triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW và việc triển khai Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành thông tin và truyền thông đến năm 2020, cần thu hút và huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện. Do vậy, việc đổi mới quản lý đầu tư, tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư rất được coi trọng nhằm xác định được hiệu quả nguồn lực đầu tư, đồng thời nâng cao tính minh bạch của công tác này, góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đối với Bộ Thông tin và Truyền thông, theo quy định của Chính phủ từ khi pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư được pháp lý hóa thông qua việc ban hành Nghị định số 113/2009/NĐ-CP về giám sát, đánh giá đầu tư, hàng năm Bộ đều ban hành và triển khai kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư.

Về công tác đầu tư giai đoạn 2013-2015, ông Nguyễn Hồng Quang, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ TT&TT) lưu ý: Theo Chỉ thị số 1792 ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ chủ trương từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng giảm dần đầu tư công và kiểm soát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản (kiểm soát phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt, chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách. Việc xác định nguồn vốn và cân đối vốn là nội dung quan trọng, phải có trong hồ sơ dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư được Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn xây dựng trong trung hạn (giai đoạn 2013-2015). Bên cạnh đó, các Bộ, Ngành, địa phương được thông báo dự kiến nguồn vốn đầu tư được giao trong giai đoạn để chủ động rà soát, lập kế hoạch cho từng năm.

Về thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án và phân bổ vốn cũng có sự thay đổi so với trước đây. Theo đó, từ năm 2012, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt danh mục các dự án thực hiện đầu tư hàng năm; Bộ Kế hoạch Đầu tư quyết định giao mức vốn cho từng dự án sau khi phối hợp cùng các Bộ, Ngành, Địa phương tiến hành rà soát mức vốn bố trí cho các dự án.

Đối với công tác giám sát, đánh giá đầu tư được xem là nội dung quan trọng trong suốt quá trình đầu tư (từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai, kết thúc đầu tư). Vì vậy, Nhà nước đã quan tâm đến nội dung này ngay từ Nghị định 52/1999 ban hành quy chế đầu tư và xây dựng, theo đó giám định đầu tư là việc kiểm tra, giám sát, phân tích, đánh giá từng giai đoạn hoặc toàn bộ quá trình đầu tư và xây dựng.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 113/2009 về giám sát đầu tư. Theo đó, “giám sát, đánh giá đầu tư” là hoạt động theo dõi, kiểm tra và đánh giá mức độ đạt được của quá trình đầu tư so với yêu cầu và mục tiêu đầu tư. Nội dung theo dõi dự án đầu tư của Chủ đầu tư bao gồm: Cập nhật tình hỉnh thực hiện dự án đầu tư; Cập nhật tình hình quản lý thực hiện dự án; Cập nhật tình hình xử lý, phản hồi thông tin; Kịp thời báo cáo và đề xuất các phương án xử lý vướng mắc. Các dự án đầu tư phải được kiểm tra toàn bộ các nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện và quản lý dự án; Việc chấp hành quy định liên quan đến quản lý đầu tư cũng như năng lực của BQL dự án và các nhà thầu.

Đối với các dự án nhóm B trở lên phải thực hiện đánh giá ban đầu và đánh giá kết thúc dự án. Các dự án phân ký đầu tư theo giai đoạn phải thực hiện đánh giá giữa kỳ khi kết thúc từng giai đoạn thực hiện. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định thực hiện các loại đánh giá khi cần thiết, phù hợp yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng dự án.

Về tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá ban đầu, giữa kỳ và kết thúc dự án đầu tư. Các cơ quan tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư có thể tự thực hiện hoặc thuê chuyên gia, tổ chuyên gia, tổ chức tư vấn để đánh giá dự án đầu tư.

Công tác giám sát đánh giá đầu tư của Bộ được tổ chức thực hiện từ năm 2011, việc triển khai đầu tư trở thành quy định, dần dần đi vào nền nếp.

Hàng năm Bộ đã tổ chức tập huấn , tổng kết công tác giám sát đầu tư. Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đầu tư của Bộ đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số vấn đề liên quan đến thủ tục về đấu thầu đối với một số dự án. Tuy nhiên, hiệu quả công tác giám sát đầu tư cần được tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng.

PV

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet