Tiểu thương chợ An Đông bỏ bao nhiêu tiền mới được “quyền sử dụng quầy sạp”?

Tiểu thương chợ An Đông bỏ bao nhiêu tiền mới được “quyền sử dụng quầy sạp”?
infonet Năm 1990, những tiểu thương đầu tiên của chợ An Đông đã đóng 22 triệu đồng để xây dựng chợ và được sở hữu diện tích quầy sạp là 1,4mx1,5m. Được...

Nhịp sống

Đời thường

Thời tiết

Người Việt bốn phương

Gia đình

An toàn giao thông

Xem thêm trên infonet