Trang 4
Món quà làm thay đổi cuộc sống của người dân nghèo vùng cao

Món quà làm thay đổi cuộc sống của người dân nghèo vùng cao

Sau 3 năm kể từ ngày trao cặp bò giống, chương trình Lục lạc vàng đã về thăm lại gia đình chị Triệu Thị Sen, thôn Nà Bản, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng để chứng kiến bước phát triển kinh tế của gia đình chị.
Xem thêm trên infonet