Huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) mới được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (và được xem là huyện nông thôn mới kiểu mẫu về công nghệ cao.

Xuất phát điểm, Đơn Dương là huyện còn nhiều khó khăn (có 3 xã thuộc diện khó khăn), tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số chiếm khá cao (chiếm 30%), tuy nhiên, UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn quyết định chọn Đơn Dương làm huyện điểm.

Trong 5 năm qua, từ một huyện hầu như chưa phát triển được ngành rau hoa, Đơn Dương đã dần chuyển những diện tích đất nông nghiệp trồng các loại cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng rau, hoa; trong đó phần lớn là diện tích trồng rau hoa ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và trở thành vùng rau hoa trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, với chính sách khuyến khích hộ nông dân vay vốn để phát triển chăn nuôi gia đình quy mô vừa và lớn, Đơn Dương trở thành huyện đứng đầu tỉnh Lâm Đồng về chăn nuôi bò sữa, trở thành một trong những trung tâm bò sữa lớn của cả nước.

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đơn Dương, đến nay đã huy động được tổng số vốn hơn 4.300 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp hơn 73 tỷ đồng.

Toàn huyện hiện có 94,5 km đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá (chiếm 100%)­­­; 77,4 km kênh mương đã được kiên cố hóa (chiếm 68,7%); 100% số thôn có điện lưới quốc gia và đường truyền internet băng thông rộng...  Đến nay, toàn huyện Đơn Dương đã có 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện chỉ còn 1,5% hộ nghèo, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên rõ rệt, đạt 170 triệu đồng/ha/năm trong năm 2015 (tăng 230% so với thời điểm 2010), nâng thu nhập bình quân đầu người lên 48 triệu đồng/năm.

Các lĩnh vực văn hóa - giáo dục, y tế, an ninh trật tự… cũng được đầu tư và có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Toàn huyện có 65% trường đạt chuẩn quốc gia, 10/10 xã, thị trấn đạt chuẩn y tế, tỷ lệ hộ gia đình, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên 80%

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, kết quả trong xây dựng nông thôn mới của Đơn Dương đã và sẽ có những tác động nhất định đến việc xây dựng nông thôn mới ở phạm vi toàn tỉnh Lâm Đồng, phấn đầu đến năm 2020, Lâm Đồng đạt tỉnh chuẩn về nông thôn mới cấp tỉnh…

Bạch Dương