Đồng chí Lê Cường tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hà Đông

Nguyễn Duyên

Theo kết quả bầu cử của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2002, đồng chí Lê Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hà Đông.

Sau 3 ngày (từ 8 đến 10/8) với tinh thần làm việc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã bầu 43 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, đồng chí Lê Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hà Đông nhiệm kỳ 2015-2020.

BCH Đảng bộ quận Hà Đông khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

Tại ngày làm việc thứ 3 của đại hội, Đoàn Chủ tịch đã báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Cường được tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Quận ủy. Các đồng chí Nguyễn Văn Trường, Vũ Ngọc Phụng tiếp tục được bầu là Phó Bí thư Quận ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XX cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn được bầu tái cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ quận khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XX ra mắt đại hội, đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình tại đại hội và tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 100% đại biểu tham dự đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 18 chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Lê Cường, Bí thư Quận ủy đã kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XX thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã nhất trí thông qua, quyết tâm xây dựng quận Hà Đông ngày càng phát triển toàn diện và bền vững.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet